TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn HN 2022

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn HN 2022. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Môn thi 1: Ngôn ngữ

1. Thông tin chung

– Hoàn thành tất cả 90 phút

– Số phần/câu hỏi: 02 Phần – Đọc hiểu và Viết

– Loại câu hỏi: Tự luận

– Cách thức thi: trên giấy

2. Chi tiết cấu trúc đề thi

a) Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm)

Đề đọc hiểu gồm 3 câu hỏi kiểm tra năng lực đọc hiểu văn bản, được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó từ biết, thông hiểu đến vận dụng (trong 3 câu hỏi có 1 câu về Tiếng Việt).

b) Phần 2: Viết (7 điểm)

Gồm 01 câu kết hợp nghị luận văn học và nghị luận xã hội: Thí sinh phải viết một bài viết phân tích, cảm nhận, bàn luận hoặc bày tỏ quan điểm, nghiên cứu của mình về các vấn đề lý luận, đồng thời bày tỏ quan điểm gắn với xã hội và thực tiễn cuộc sống. luyện tập
Gợi ra những ý tưởng về vấn đề từ các văn bản văn học.

Nhập học năm 2022 THPT Công Nghệ HN Kỳ thi vào lớp 10

Nhập học năm 2022 THPT Công Nghệ HN Kỳ thi vào lớp 10

Nhập học năm 2022 THPT Công Nghệ HN Kỳ thi vào lớp 10

Nhập học năm 2022 THPT Công Nghệ HN Kỳ thi vào lớp 10

Theo TTHN

Related Posts