TTTS vào 10 2023: Cấu trúc và đề thi minh họa vào lớp 10 – TP Hải Phòng năm học 2017

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc và đề thi minh họa vào lớp 10 – TP Hải Phòng năm học 2017. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

BÀI THI MÔN TOÁN

I. Quy định chung

– Hình thức thi: 100% tự luận

– Thời gian thi: 120 phút

– Thang điểm chấm thi: 10 điểm

– Số bài trong đề thi: 5 bài

– Nội dung đề thi: các bài trong đề thi không trùng lặp với các bài đã công bố trong 3 năm gần đây

– Giới hạn kiến thức: Chủ yếu trong chương trình lớp 9 THCS

II. Cấu trúc đề thi

Chú ý: Trong cấu trúc này, không nội dung nào bắt buộc phải có trong đề thi.

Bài tập thực tế (nêu có) vào nội dung nào thì kiến thức đó không lặp lại trong đề thi.Thứ tự

Nội dung

Đỉểm

Mức độ

Bài 1

Căn thức bậc hai

1,50

Vận dụng

Bài 2

Hàm số bậc nhất và vị trí tương đối của hai đường thẳng

0,75

Thông hiểu

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.

0,75

Vận dụng

Bài 3

Phương trình bậc hai một ẩn số; Định lý Vi-et và ứng dụng; Tương giao giữa đường thẳng (d) y = ax + b và Parabol (P) y = ax2 (a0).

1,50

Vận dụng

Bài toán có nội dung thực tiễn

1,00

Vận dụng.

Bài 4

–   Định lý Ta-lét trong tam giác

–   Tam giác đồng dạng

–   Hệ thức lượng trong tam giác vuông

–   Đường tròn

–   Góc với đường tròn

3,00

Câu a. thông hiểu

Các câu sau vận dụng

Các hình trong không gian (Giới hạn chương trình lớp 9)

0,50

Thông hiểu

Bài 5

–   Bất đẳng thức.

–   Cực trị

–   Phương trình, hệ phương trình không mẫu mực. Phương trình nghiệm nguyên…

(Bài 5 có 2 phần: phần a) 0,25 điểm dùng để gợi ý cho phần b) 0,75 điểm)

1,00

Vận dụng

 

BÀI THI MÔN NGỮ VĂN

I. Quy định chung

–   Hình thức thi: 100% tự luận;

–  Thời gian thi: 120 phút.

–  Thang điểm chấm thỉ: 10 điếm .

–  Số câu trong đề thi: 06 (sáu).

–  Nội dung đề thi: các bài trong đề thi không trùng lặp với các bài thi đã công bố trong 3 năm gần đây).

–   Giới hạn kiến thức: Chủ yếu trong chương trình Ngừ văn lớp 9 THCS.

II. Cấu trúc đề thi


Thứ tự

Nội dung

Điểm

Mức độ

Phần I

Đánh giá năng lực đọc- hiểu văn bản nhật dụng, văn bản nghị luận và năng lực viết đoạn văn nghị luận:

4,0

 

Câu 1

–    Nêu thông tin về: tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ nội dung chính/ phương thức biểu đạt/ kiếu văn bản của một đoạn trích (hoặc của văn bản chứa đoạn trích đó)/ nội dung câu chủ đề của đoạn trích;

–  Nêu ý hiểu về thái độ của tác giả.

1,0

Nhận biết

Câu 2

–   Chỉ ra nét nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích;

–   Nêu ý hiểu về giá trị biểu đạt của nét nghệ thuật đó.

1,0

Thông hiểu

Câu 3

Viết một đoạn văn ngắn (tối đa 1/2 trang giấy thi):

+ Thể hiện suy nghĩ của bản thân về vấn đề được nêu ra ở đoạn trích;

+ Thực hiện yêu cầu về kĩ năng viết đoạn/kĩ năng thực hành tiếng Việt.

2,0

Vận dụng

Phần II

Đánh giá năng lực đọc-hiểu một đoạn trích thơ/ truyện(Việt Nam) và năng lực viết bài nghị luận văn học:

6,0

 

Câu 1

Nêu thông tin về : tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ của đoạn trích thơ/ truyện.

0,5

Nhận biết

Câu 2

– Chỉ ra một vài nét nghệ thuật thơ/ truyện thể hiện trong đoạn trích;

–  Nêu một vài ý hiểu về giá trị biếu đạt của nét nghệ thuật đó.

1,5

Thông hiểu

Câu 3

Viêt bài nghị luận ngắn(khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận về một khổ thơ/một đoạn thơ/một vài nét về nhân vật được thể hiện trong đoạn trích văn bản truyện.

4,0

Vận dụng

 

BÀI THI TỔNG HỢP

 

I. Quy định chung

–  Hình thức thi: 100% trắc nghiệm khách quan một lựa chọn đúng

–  Thời gian thi: 60 phút.

–  Thang điểm chấm thi: 20 điểm

–  Số câu trong đề thi: 40 câu

–  Giới hạn kiến thức: Chương trình lớp 9 THCS.

II. Cấu trúc đề thi


Thứ tự

Nội dung

Điểm

Mức độ

Môn Vật lý

Câu 1: Điện học – Lí thuyêt

0,5

Nhận biết

Câu 2: Điện từ học – Lí thuyết

0,5

Thông hiểu

Câu 3: Điện học – Bài tập

0,5

Vận dụng

Câu 4: Quang học – Lí thuyết

0,5

Nhận biết

Câu 5: Quang học – Bài tập

0,5

Thông hiểu

Môn Hóa học

Câu 1: Tên gọi, tính chất lí hóa, điều chế, ứng dụng của đơn chất và hợp chất vô cơ

0,5

Nhận biết

Câu 2: Thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn của đơn chất và hợp chất vô cơ

0,5

Thông hiểu

Câu 3: Tên gọi, tính chât lí hóa, điều chế, ứng dụng của các hợp chất hữu cơ

0,5

Nhận biết

Câu 4: Thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn của hợp chất hữu cơ

0,5

Thông hiểu

Câu 5: Bài tập tính toán về tính chất hóa học của các đơn chất, hợp chất vô cơ và hữu cơ

0,5

Vận dụng

Môn Sinh học

Câu 1. Các quy luật di truyền Men đen

0,5

Nhận biết

Câu 2. Nhiễm sắc thể, ADN và gen

0,5

Thông hiểu

Câu 3. Biến dị

0,5

Thông hiểu

Câu 4. Ứng dụng di truyền

0,5

Vận dụng

Câu 5. Sinh vật và môi trường, Hệ sinh thái

0,5

Nhận biết

Môn Lịch sử

Câu 1. Chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc

0,5

Nhận biết

Câu 2. Các nước Tư bản, quan hệ quốc tế, Khoa học – Kĩ thuật

0,5

Nhận biết

Câu 3. Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1945

0,5

Thông hiểu

Câu 4. Kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954

0,5

Thông hiểu

Câu 5 Kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975, đất nước thống nhất 1975-2000

0,5

Vận dụng .

Môn Địa lý

Câu 1. Bài tập về biểu đồ

0,5

Vận dụng

Câu 2. Địa lí vùng

0,5

Nhận biết

Câu 3. Địa lí Hải Phòng

0,5

Nhận biết

Câu 4. Địa lí vùng

0,5

Thông hiểu

Câu 5. Địa lí ngành

0,5

Thông hiểu

Môn GDCD

Câu 1. Chủ đề: Phẩm chất đạo đức

0,5

Nhận biết

Câu 2. Chủ đề: Hòa bình – Hợp tác – Hữu nghị.

0,5

Nhận biết

Câu 3. Chủ đề: Truyên thống tốt đẹp của dân tộc.

0,5

Thông hiểu

Câu 4. Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

0,5

Vận dụng

Câu 5. Chủ đề: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

0,5

Nhận biết

Môn T.Anh

Câu 1. Trọng âm

0,5

Nhận biết

Câu 2. Phát âm

0,5

Nhận biết

Câu 3. Sử dụng động từ

0,5

Vận dụng

Câu 4. Chọn giới từ

0,5

Thông hiểu

Câu 5. Dạng từ

0,5

Thông hỉểu

Câu 6. Mệnh đề quan hệ

0,5

Vận dụng

Câu 7. Xác định lỗi sai

0,5

Thông hiểu

Câu 8. So sánh

0,5

Thông hiểu

Câu 9. Câu điều kiện

0,5

Vận dụng

Câu 10. Giao tiếp đơn giản

0,5

Vận dụng

 

ĐỀ THI MINH HỌA

 

Cau truc va de thi minh hoa vao lop 10 - TP Hai Phong nam hoc 2017 - 2018
Cau truc va de thi minh hoa vao lop 10 - TP Hai Phong nam hoc 2017 - 2018
Cau truc va de thi minh hoa vao lop 10 - TP Hai Phong nam hoc 2017 - 2018

Theo thethaohangngay


Related Posts