TTTS vào 10 2023: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập là 5.892 sinh viênđằng kia:

Trường học Trường THCS Năng khiếu Lê Quý Đôn: 255 học sinh/08 lớp (mỗi lớp tối đa 35 học sinh) gồm 07 lớp chuyên và 01 lớp không chuyên (hoặc 02 lớp không chuyên nếu không đủ chỉ tiêu lớp chuyên).

b) trường học Trường THCS Ninh Thun: 129 học sinh/4 lớp; gồm học sinh của 5 huyện: Huyện Ninh Phúc: 30 học sinh, Huyện Thuận Bắc: 53 học sinh, Huyện Ninh Sơn: 21 học sinh, Huyện Ninh Hải: 05 học sinh, Huyện Thuận Nam: 20 học sinh.

c) trường học Công tắc DTNT PinTac: 68 HS/02 lớp, gồm HS 02 huyện: Ninh Sơn: 13 HS và Bác Ái: 55 HS.

d) Căn cứ mục tiêu của Trường PTDTNT Ninh Thuận và Trường PTDTNT Pinăng Tắc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí cụ thể cho từng cộng đồng. Đặc biệt, quận Ninh Sơn đã phân bổ địa điểm cho hai trường trung học dân tộc thiểu số.

đ) Các trường THPT công lập còn lại: 5.440 học sinh.

Mục tiêu cụ thể của từng trường THPT công lập:


TT

trường trung học cơ sở

Số học sinh lớp 10 THPT, số lớp

học sinh

số lớp học

Đầu tiên.

Lê Quý Đôn Chuyên gia

255

08

2.

dân tộc Ninh Thun.

129

04

3.

Công tắc DTNT PinTac

68

02

4.

Bác Ái

160

04

5.

diễu hành

360

09

6.

Nguyễn Du

320

08

7.

đoạn văn

160

04

số 8.

Tháp Chàm

640

16

9.

nguyễn đại

680

17

mười.

Chu Văn An

Chap 560

14

11.

Ninh Hải

400

mười

thứ mười hai.

Pan Chuzhen

160

04

13.

Đông Đức Thắng

400

mười

14.

Pan Peizhou

160

04

15.

Phạm Văn Đông

400

mười

16.

an phụ

Chap 480

thứ mười hai

17.

Nguyễn Huệ

360

9

18.

Nguyễn Văn Lĩnh

200

05

Tổng số tỉnh

5,892

150

Cụm tuyển sinh
cụm

trường trung học cơ sở

khu vực tuyển sinh

người đầu tiên

Lê Quý Đôn Chuyên gia

toàn tỉnh.

2

Dân tộc thiểu số Ninh Thuận

Học sinh khu 05: Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phúc, Thuận Nam.

3

Công tắc DTNT PinTac

Huyện Beiai, tỉnh Ninh Sơn.

4

Bác Ái

Huyện Beiai, tỉnh Ninh Sơn.

diễu hành

5

Nguyễn Du

Quận Bắc Ainingshan.

đoạn văn

Tháp Chàm

– Phan Rang-Tháp Chàm;

– Xã: An Hải, Phủ Thuận, Phúc Hải

6

nguyễn đại

Chu Văn An

(Ninh Phúc), Phúc Định (Thuận Nam).

Ninh Hải

– Huyện Ninh Hải;

– Huyện Vân Hải, Mỹ Bình (Phan Rang-TC)

7

Đông Đức Thắng

– Huyện Ninh Hải;

– Xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

Pan Chuzhen

Quận Thuận Bắc Ninh Hải.

số 8

Pan Peizhou

Quận Shunbei, tỉnh Ninh Hải.

Phạm Văn Đông

Quận Ninh Phúc.

9

an phụ

Huyện Ninh Phước, Tỉnh Thun Nam.

Nguyễn Huệ

mười

Nguyễn Văn Lĩnh

Khu Thuận Nam, thành phố Ninh Phúc.

Nguồn Sở GDĐT Ninh Thuận

Related Posts