TTTS vào 10 2023: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Trường công lập

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 là 10.384 học sinh, tương đương 81,1% số học sinh lớp 9 năm học 2020 – 2021. Điểm chuẩn tuyển sinh cụ thể của từng trường như sau:

Chi tiết xét tuyển Top 10 Phú Yên 2021

Chi tiết xét tuyển Top 10 Phú Yên 2021

Chi tiết xét tuyển Top 10 Phú Yên 2021

Theo TTHN

Related Posts