TTTS vào 10 2023: Công bố điểm thi vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2013

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Công bố điểm thi vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2013. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đăng Ký Nhận Kết Quả Thi Vào Lớp 10 Trà Vinh 2013 Nhanh Nhất, thông tin:

làm bài kiểm tra (không gian) travin (không gian) SBD gửi 8712

*Lưu ý: Tên tỉnh viết liền, không dấu

Ví dụ: Tìm SBD 456775 Kết quả thi vào lớp 10 năm 2013 tại Trà Vinh

thông tin: làm bài kiểm tra travin 456775 gửi 8712

Related Posts