TTTS vào 10 2023: Đã có điểm thi vào lớp 10 Huế năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đã có điểm thi vào lớp 10 Huế năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Kết quả thi vào lớp 10 Chengtian Huế năm 2018 của một số thí sinh
Họ và tên ngày sinh trường giáo dục chính 1 chuyên nghiệp 2 kết quả

nguyễn thị ngọc anh

02/06/2003

Trường THCS Nguyễn Huệ

chuyên môn hóa

Đậu NH NV1

Hồ Thị Nguyên Anh

Ngày 14 tháng 10 năm 2003

Trường trung học cơ sở Haiba

chuyên môn hóa

Đậu Ch Hòa

Trần Đình Nhật

Ngày 8 tháng 1 năm 2003

Trường trung học cơ sở Haiba

chuyên Toán

báo chí

Đậu HBT NV1

Huang Pan Riying

Ngày 24 tháng 8 năm 2003

Trường trung học cơ sở Haiba

chuyên ngành lịch sử

Đậu HBT NV1

Phan Thị Như Anh

Ngày 27 tháng 10 năm 2003

Trường THCS Nguyễn Huệ

chuyên ngành tiếng anh

Đậu NH NV1

Fan Shifangying

Ngày 30 tháng 4 năm 2003

Trường trung học cơ sở Haiba

chuyên môn hóa

Đậu HBT NV1

Chu Thế Phương Anh

05/08/2003

Trường THCS Nguyễn Huệ

Văn học chuyên nghiệp

Đậu NH NV1

Nguyễn Tôn Nữ Quý Anh

Ngày 24 tháng 5 năm 2003

Trường trung học tài năng Guoxing

chuyên ngành tiếng anh

vỡ tan

Nguyễn Mỹ Quỳnh Anh

Ngày 3 tháng 9 năm 2003

Trường trung học cơ sở Haiba

báo chí

Đậu HBT NV1

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

03/03/2003

Trường trung học cơ sở Fubai

chuyên Toán

báo chí

Đậu môn NV1

Xem kết quả thi của tất cả học sinh Huế tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/hue-7.html

Theo TTHN

Related Posts