TTTS vào 10 2023: Đà Nẵng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đà Nẵng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Thủ trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS sử dụng phân hệ phần mềm Đăng ký trực tuyến trường THCS và đăng nhập hệ thống bằng tài khoản riêng của từng trường THCS.

Mỗi trường THCS sẽ nhận được một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10. Bộ sẽ gửi cho các trường tải về chậm nhất vào ngày 10/5.

Tuyển sinh lớp 10 nam Đà Nẵng năm 2018

Đà Nẵng mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 trực tuyến từ ngày 14/5

Trường THCS kết xuất dữ liệu từ phần mềm quản lý tuyển sinh lớp 10 sau khi hoàn thành khâu nhập dữ liệu, loại bài kiểm tra, cập nhật dữ liệu sai sót sau kiểm tra.

Các trường THCS phổ biến rộng rãi đến phụ huynh và học sinh lớp 9 về việc truy cập địa chỉ www.tuyensinhthpt.edu.vn của trang web đăng ký trực tuyến cho học sinh lớp 10 THPT và phụ huynh học sinh, bắt đầu từ ngày 14. /5 đến hết giờ thi để học sinh theo dõi thông tin, phản hồi thông tin sai sót dữ liệu về trường THCS thông qua hệ thống này.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019 sẽ được tổ chức vào ngày 3 và 4/6 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Theo TTHN

Related Posts