TTTS vào 10 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD Lai Châu năm 2019

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD Lai Châu năm 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019 Sở giáo dục Lai Châu

Câu hỏi ba:

1. Quãng đường AB dài 60 km, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc và thời gian xác định. Sau nửa quãng đường người đó đi chậm dần đều với vận tốc 5 km/h trên nửa quãng đường còn lại. Vậy người đó đến b muộn hơn 1 giờ so với thời gian quy định.Tính vận tốc và thời gian đã định của người đó

Cùng thi và vào vòng 10 Toàn Sở GD Lai Châu Nan 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019 Sở GD Lai Châu

Cùng thi và vào vòng 10 Toàn Sở GD Lai Châu Nan 2019

Theo TTHN

Related Posts