TTTS vào 10 2023: Đề thi vào lớp 10 HCM 2018 sẽ tích hợp kiến thức các môn

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 HCM 2018 sẽ tích hợp kiến thức các môn. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

TP.HCM: Đề thi vào lớp 10 sẽ tích hợp kiến ​​thức môn học

Ông Fan Yutian, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, người trực tiếp chịu trách nhiệm soạn đề thi cho biết, đề thi sẽ được soạn theo hướng tăng cường tính thực tiễn, tích hợp kiến ​​thức. Cụ thể, câu hỏi tích hợp cho thấy toán học không chỉ là kiến ​​thức toán học, hay tương tự, ngôn ngữ học không chỉ là câu hỏi thuộc lĩnh vực văn học mà còn có sự xuất hiện của kiến ​​thức ở các môn học khác như vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục công dân. , vân vân. , VÂN VÂN.

    /// Minh họa: Khả Hòa

Theo vị trưởng phòng, thông tin này sẽ giúp giáo viên thay đổi phương pháp giảng dạy, giúp học sinh lớp 9 năm nay thích ứng với đề thi. Ví dụ, một bài kiểm tra văn học sắp tới có thể được gọi là câu hỏi văn học và xã hội.

Điều này thể hiện trước hết ở phần đọc hiểu, không còn giới hạn ở các văn bản xã hội, đời sống mà có thể đưa ra dưới dạng các dữ liệu văn bản thuộc các lĩnh vực lịch sử, địa lý, khoa học, v.v… Vì vậy, học sinh cần có những điều trên kiến thức để hiểu văn bản và hoàn thành bài tập. Đối với môn ngoại ngữ, các dạng câu hỏi phản ánh yêu cầu về kiến ​​thức vận dụng và các tình huống cần vận dụng trong cuộc sống.

Riêng môn Toán là môn có sự thay đổi lớn nhất trong kỳ thi sắp tới. Đề thi sẽ có 50% thông hiểu và vận dụng và 30% kiến ​​thức ở các môn khác như vật lý, hóa học, sinh học, địa lý. Thang điểm 10, mỗi môn vật lý, hóa học, sinh học, địa lý 3 điểm, tuy nhiên, người phụ trách coi thi khẳng định học sinh không bị áp lực và kiến ​​thức phải học nhiều môn, nhớ nhiều công thức. chi tiết. Các công thức có thể được lặp đi lặp lại trong các bài toán, nhưng học sinh cần phải hiểu chủ đề và áp dụng toán học để giải quyết các vấn đề.

> Về hướng soạn đề thi trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục cho biết Phòng Giáo dục sẽ chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bộ môn, tăng cường phương pháp truyền thụ kiến ​​thức cho học sinh theo hướng ứng dụng. Đặc biệt, bộ sẽ công bố đề thi minh họa để giáo viên và học sinh nắm bắt nội dung, cấu trúc đề thi.

Sắp xếp riêng cho kỳ thi tuyển sinh lớp mườinếu không thay đổi thời gian thi thpt quốc gia 2018, dự kiến ​​vẫn tổ chức vào ngày 2 và 3/6/2018.

(theo TTHN)

Related Posts