TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn lớp 10 – Tỉnh An Giang

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn lớp 10 – Tỉnh An Giang. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Ngày 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chính thức công bố kết quả tuyển sinh vào 10 lớp năm học 2022-2023.

Điểm chuẩn vào lớp 10 An Cương năm 2022 Nó sẽ được công bố vào ngày 7/2.

Điểm chuẩn vào trường THCS Năng khiếu Thoại Ngọc Hầu năm 2022:

Điểm chuẩn: Toán (39 điểm), Toán (37,75) – Tin học (28,25), Vật lý (36,50), Hóa học (40), Sinh học (34,75), Tiếng Anh (37,40), Ngữ văn (34), Lịch sử (33,5), Địa lý ( 34)…

– THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa: Toán (31,75 điểm), Tin học (20,25), Vật lý (28,25), Hóa học (35,50), Sinh học (23), Tiếng Anh (28,75), Ngữ văn (26,75), Sử (25) , địa lý(25,50)…

– Trường PTDT Nội trú THCS- Trường THCS An Giang:

Điều kiện xét tuyển là thí sinh dự thi đầy đủ các bài thi theo quy định, không có vi phạm trong kỳ thi tuyển sinh và điểm xét tuyển không phải là 0 (không); tổng điểm bài thi bằng điểm chuẩn hoặc hệ số cao hơn.

Thí sinh dân tộc thiểu số có điểm tiêu chuẩn từ 19,75 trở lên và điểm trung bình hàng năm từ 7,5 đối với lớp chín trở lên (167 thí sinh đã được nhận); Thí sinh đến từ quốc tịch Kinh có điểm tiêu chuẩn từ 29 trở lên (tổng cộng 8 người đã được nhận).

Related Posts