TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Qua phân tích phổ điểm, có 12.280 bài thi đạt trên 8 (tiếng Trung 4.694, toán 4.806, tiếng Anh 2.780).

Có 11.788 bài thi đạt từ 5 trở xuống (Ngữ Văn 1.358, Toán 3.410, Tiếng Anh 7.020).

Ngoài ra, có 134 bài thi đạt từ 1 điểm trở xuống (ngữ văn 7 môn; toán 115 môn; tiếng Anh 12 môn).

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm 2023 Bắc Giang Ngày phát hành dự kiến ​​là 20 tháng 6 năm 2023.

Related Posts