TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2014

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2014. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Trong đó trường lấy điểm chuẩn cao nhất là THPT Quốc Học Quy Nhơn. thấp nhất là Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (huyện Phù Cát) với 8,5 điểm.

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Bình Định Năm 2014
STT Trường học NV1 cơ sở NV2.Điểm chuẩn ứng cử viên thành công
người đầu tiên Trường Trung Học Quốc Phủ Quy Nhơn 28 452
2 Trường THCS Trung Vượng 20,25 22,25 452
3 Trường THCS Hùng Vương 19,5 340
4 Trường trung học cơ sở số 1 Suifu 21,75 441
5 Trường cấp 2 Suifu 18,25 321
6 THPT Nguyễn Dịu 17,5 368
7 Trường trung học số 1 Anren hai mươi hai 374
số 8 Trường trung học số 2 Anren 19,75 340
9 Trường THPT An Nhân 3 19,75 252
mười Trường THCS Hòa Bình 19,5 195
11 Trường trung học cơ sở Quảng Trung 17,5 449
thứ mười hai trường trung học đồi tây 16,75 236
13 trường trung học walley 17,5 117
14 Trường trung học số 1 Fumao 21,75 436
15 Trường cấp 2 Fuji số 2 19,25 440
16 Trường cấp 2 Fuji số 3 18,75 336
17 THPT Nguyễn Hồng Đào 20,5 275
18 THPT Nguyễn Bạn Quang 8,5 334
19 Trường trung học cơ sở số 1 Fumei 25,25 359
20 2 trường trung học Fumei 23,75 409
hai mươi mốt Trên trường trung học Leong 20,75 172
hai mươi hai Trường cấp 3 Misu 22,75 215
hai mươi ba Trường trung học Tangbahe 25,5 376
hai mươi bốn Trường THCS Nguyễn Chích 25,5 341
25 Trường THCS Lý Tự Trọng 24,25 213
26 Trường THCS Nguyễn Du 24,25 234
27 Trường THCS Hội An 15.25 191
28 Trường trung học Wubao 16,5 138
29 Trường THCS Chan Kwong Yew 14,75 259
30 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Hiêm 9,5 191

Điểm chuẩn Trường TCN Lê Quý Đôn – Bình Định năm 2014:

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quy Nhơn) có 239 thí sinh dự thi vào 7 lớp chuyên:

1. Ngành Tiếng Anh điểm cao nhất là 33,75 (35 thí sinh trúng tuyển)

2. Lớp chuyên Toán: 33,25 điểm (35 học sinh)

3. Môn Hóa 32 điểm (35 thí sinh)

4. Môn Văn 26,75 điểm (34 thí sinh)

5. Sinh học 25,75 điểm (34 thí sinh)

6. Lớp Lý 25 điểm (33 học sinh)

7. Toán-Báo 24,5 điểm (33 học sinh).

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Related Posts