TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Diem dac biet vao nam lop 10 Le Hong Phong Nam Dinh 2013

Trường Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

1. Điều kiện xét đạt:

– Lớp chuyên đăng ký dự thi đã hoàn thành 3 bài thi môn chung và 1 bài thi môn nghiệp vụ, điểm mỗi môn thi đều lớn hơn 2,0. Đối với thí sinh dự thi nhiều môn nghiệp vụ thì kết quả của một trong các môn thi không ảnh hưởng đến việc chấm thi các môn khác (kể cả bị rút bài, bị điểm liệt…, trừ trường hợp vi phạm);

– Điểm xét tuyển vào lớp chuyên không dưới 20 điểm;

– Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét trúng tuyển nguyện vọng 2, nếu thí sinh trúng tuyển vào lớp chuyên thì không xét tuyển vào lớp không chuyên;

– Học sinh không muốn vào lớp không chuyên sẽ không được xét.

2. Kết quả thi tuyển:

– Điểm thi vào lớp chuyên (ĐXT): là tổng điểm của bài thi môn chung tính hệ số 1 và điểm bài thi môn nghiệp vụ (ĐXT) tính hệ số 2;

– Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên: tổng điểm bài thi môn chung và điểm môn nghiệp vụ (đều tính hệ số 1);

3. Điểm chuẩn từng lớp:

3.1.Văn học chuyên nghiệp.

70 học sinh đỗ, trong đó:

67 học sinh đạt điểm trên 31,75;

03 SV có ĐTC từ 31,5 và ĐMC từ 5,5 trở lên.

3.2 Lịch sử nghề nghiệp.

35 sinh viên đủ tiêu chuẩn, gồm:

34 học sinh đạt điểm trên 29,25;
Sinh viên số 01 có CI là 29,0 và CI là 6,25.

3.3 Chuyên môn hóa.

35 học viên đủ tiêu chuẩn, gồm:

31 học sinh đạt điểm trên 28,75;
04 SV có CI 28.5 và EA 4.25 trở lên.

3.4 Chuyên Anh.

Có 70 học sinh thi đỗ, trong đó:

69 học sinh đạt điểm trên 35,25;
Sinh viên 01 có CI 35,0 và CI 7,0.

3.5 Chuyên ngành tiếng Nga.

Lấy và đỗ 23 học sinh với số điểm từ 23,5 trở lên.

3.6 Chuyên Pháp.

Đã đỗ 26 học sinh với số điểm từ 20,75 trở lên.

3.7 Chuyên ngành toán học.

Có 70 học sinh thi đỗ, trong đó:

69 học sinh đạt điểm trên 36,5;
Sinh viên số 01 có CI là 36,25 và SI là 8,0.

3.8 Chuyên môn hóa.

35 học sinh đỗ thủ khoa, 15 học sinh thi chuyên Toán (Tin II) và 20 học sinh thi chuyên Tin (Tin I).
Tin 2: Đã đậu 14 học sinh với số điểm từ 32,75 trở lên, điểm trung bình của học sinh số 01 là 32,5, chỉ số trung bình là 7,0.

Tin 1: 20 thí sinh trúng tuyển với mức điểm trên 27,75.

3.9 Chuyên vật lý.

35 sinh viên đủ tiêu chuẩn, gồm:

34 học sinh đạt điểm trên 32,5;
Học sinh 01 có CI là 32,25 và SI là 7,5.

3.10 Chuyên ngành Hóa học.

35 học viên đủ tiêu chuẩn, gồm:

34 học sinh đạt điểm trên 35,0;
01 sinh viên có CI 34,75 và CI 7,25.

3.11 Chuyên gia.

35 sinh viên đủ tiêu chuẩn, gồm:

34 học sinh đạt điểm trên 28,5;
Học sinh 01 có CI là 28,25 và SI là 5,0.

3.12 Người không chuyên.

90 học sinh đỗ, trong đó:

76 học sinh đạt từ 27,5 trở lên;
14 sinh viên có CI là 27,25 và CI là 4,75.

Tuyensinh247Tổng hợp

Related Posts