TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 5 năm gần đây

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 5 năm gần đây. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Theo thống kê, lấy các trường tốp đầu như THPT Chu Văn An, Kim Liên, Thăng Long, Yên Hòa làm ví dụ, điểm chuẩn qua các năm không thay đổi nhiều, dao động từ 52,5 – 55,5.

Trường có điểm xét tuyển cao nhất vẫn là Trường THCS Zhu Wen’an. Trong 5 năm qua, trường lấy điểm chuẩn từ 53,5-55,5. Tiếp đến là các trường THPT Kim Liên, Yên Hòa, Thăng Long dao động trong khoảng 52,5 – 53,5 điểm (chênh lệch giữa các năm khoảng 0,5 – 1 điểm).

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 5 năm qua

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10

Theo TTHN

Related Posts