TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và lớp 10 THPT công lập như sau:

1. Tình hình tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn


con số TT

lớp chuyên gia

Xem tiêu chuẩn

ghi chú

người đầu tiên

toán học

41,75

2

vật lý

41,25

3

Hóa chất

39:00

4

sinh vật học

34,75

5

văn học

37,75

6

Tiếng Anh

40.40

7

Tin học (chính quy)

31,75

số 8

Tin học (nguyện vọng bổ sung)

41.00

Chưa vượt qua môn toán, vật lý, hóa học và có Có nguyện vọng chuyển sang học chuyên ngành Tin học khi đăng ký dự thi.

hai.Vào lớp 10 THPT công lập thông qua kỳ thi tuyển sinh

1. Trường THCS Phan Bội Châu

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 24,50 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

2. Trường THCS Chân Hing Đạo

a) Tuyển thẳng: 06 học sinh

b) Tiêu chí xét tuyển lý tưởng 1: 16,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 23,75 điểm

3. Trường THCS Ngô Gia Đồ

a) Tuyển thẳng: 08 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 21,50 điểm

c) Tiêu chí xét tuyển 2: Không xét

4. Trường THPT Trần Bình Trọng

a) Tuyển thẳng: 06 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 22,00 điểm

c) Tiêu chí xét tuyển 2: Không xét

5. Trường THCS Nguyễn Huệ

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 12,75 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 2: 21,00 điểm

6. Trường THCS Đoạn Thập Yển

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Tiêu chí xét tuyển lý tưởng 1: 16,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 19,25 điểm

7. THPT Hoàng Hoa Thám

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 24,50 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

8. Trường THPT Nguyễn Thái Học

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 18,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 22,75 điểm

9. Trường THCS Võ Nguyên Giáp

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 17,75 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 22,50 điểm

10. Trường THCS Lý Tự Trọng

a) Tuyển thẳng: 07 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 36,00 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

11. Trường THPT Nguyễn Văn Chảy

a) Tuyển thẳng: 07 học sinh

b) Các lớp song ngữ tiếng Pháp và dự bị ngoại ngữ tiếng Pháp: 68 học sinh.

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 31,75 điểm

d) Tiêu chí cho phép Di chúc 2: Không có

12. Trường THCS Hoàng Văn Thứ Năm

a) Tuyển thẳng: 06 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 34,50 điểm

13. Trường cấp 2 Lower Huita

a) Tuyển thẳng: 04 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 34,75 điểm

14. THPT Phạm Văn Tòng

a) Tuyển thẳng: 14 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 30,25 điểm

15. Trường THPT Nguyễn Trãi

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

16. Trường THCS Chan Ko Man

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 17,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 2: 25,25 điểm

17. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 14,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 20,25 điểm

18. Trường trung học Sun Desheng

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 8,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 20,75 điểm

19. Trường trung học Hoàng Thạch Khang

a) Tuyển thẳng: 05 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 20,50 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

20. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

a) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 1: 14,00 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 2: 19,00 điểm

21. THPT Lai Fung

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 13,00 điểm

c) Điểm xét tuyển nguyện vọng 2: 16,50 điểm

22. Đến trường cấp hai Yunan

a) Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 1: 12,00 điểm

b) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

3. Tuyển sinh vào 10 THPT công lập

1. Trường cấp 2 Gyeongsan

a) Tuyển thẳng: 29 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 28,0 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

2. Trường cấp 2 Tử Long Tuyền

a) Tuyển thẳng: 37 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 31,0 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

3. Trường THCS & THPT Nguyễn Thái Bình

a) Tuyển thẳng: 05 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 25,5 điểm

c) Tiêu chí cho phép nguyện vọng 2: không xét

4. Trường cấp 3 Chen Gui Gai

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 22,0 điểm (xét tuyển)

c) Điểm chuẩn thi nguyện vọng 2: 11,50 điểm (thi tuyển)

5. Trường THCS Nguyễn Du

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 21,0 điểm (xét tuyển)

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 26,5 điểm (thi đầu vào)

Theo TTHN

Related Posts