TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

STT Trường học NV1 NV2 NV3 ghi chú người đầu tiên THPT Nho Quan A 12.8 2 THPT BE Nho Quan 15.2 3 Trường THPT Nho Quan Cổ 13,8 4 Trường THCS Gia Loan 16.2 5 Trường THCS Gia Viễn BE 16,75 6 Trường THCS Gia Văn 14.2 7 Trường THCS Hualu A 17,6 Sống và học tập tại Huyện Hoa Lư số 8 Trường THCS Hualu A 19,65 Sống và học tập tại Ninh Bình 9 Trường THCS Chen Xingdao 14,45 Sống và học tập tại Huyện Hoa Lư mười Trường THCS Chen Xingdao 16,85 Sống và học tập tại Ninh Bình 11 THPT Đinh Tiên Hoàng 19,25 thứ mười hai THPT Ninh Bình- Bạc Liêu 15.7 13 trường trung học trường an 15.6 14 Trường cấp 3 An Khánh A 19.6 15 THPT Yên Khánh BE 14.15 16 Trường trung học Wu Weiqing 14.15 17 Trường trung học Kim Sơn A 12.2 18 Trường trung học Jinshan BE 13,5 19 Trường trung học Kim Sơn mười 20 trường trung học bình minh 12.2 hai mươi mốt Trường THCS Nhân Mã A 14,5 hai mươi hai Trường trung học Yanmobei 15,5 hai mươi ba trường trung học cơ sở đại nguyên 13,5 hai mươi bốn Trường THCS Nguyễn Huệ 17 25 Trường trung học Wu’s South 15h35 26 Trường THCS Nội Trú 11.4 xã Cư Phường 27 Trường THCS Nội Trú 10.6 xã khất thực 28 Trường THCS Nội Trú 12.25 Xã Phúc Long 29 Trường THCS Nội Trú 11.6 xã quảng châu 30 Trường THCS Nội Trú 11 giờ 55 phút Xã Thạch Bình 31 Trường THCS Nội Trú 11,65 xã văn phường 32 Trường THCS Nội Trú 10h45 xã dương quang 33 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 42,5 Toán chuyên nghiệp 34 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 45.3 lớp vật lý 35 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 39,75 lớp hóa học 36 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 39,49 Lớp sinh học 37 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 46,95 Lớp Tin Học (Thi Tin Học) 38 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 39 Lớp Thông Tin (Thi Toán) 39 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 43,25 ngôn ngữ học 40 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 40.05 lớp học lịch sử 41 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 39.3 lớp địa lý 42 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 45.3 bài học tiếng Anh 43 Trường trung học tài năng Liang Wenxuan 40,65 lớp học tiếng Pháp

>> Tuyensinh247.com Khóa học trực tuyến 10, Cam kết hỗ trợ học viên học tốt, nếu không ảnh hưởng sẽ hoàn trả học phí.

Related Posts