TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hùng Vương

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hùng Vương. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

A. Tuyển sinh lớp chuyên nghiệp:

Điểm các bài thi đều lớn hơn 2,0 điểm, điểm xét tuyển đầu vào của từng lớp (xét nguyện vọng 1) như sau:

1. Ngành Tiếng Anh: Điểm xét tuyển từ 35,98 trở lên, tổng số 70 sinh viên.

2. Ngành Lịch sử: điểm xét tuyển trên 24,00, chỉ tiêu 18 học sinh.

3. Ngành Tin học: Điểm xét tuyển từ 29,05 trở lên, tổng số 35 sinh viên.

4. Ngành Địa lý: điểm xét tuyển trên 31,30, tổng số 17 học sinh.

5. Ngành Hóa học: điểm xét tuyển trên 29,08, tổng số 70 sinh viên.

6. Ngành Vật lý: Điểm xét tuyển từ 32,26 trở lên, tổng số 35 học sinh;

7. Ngành Sinh học: điểm xét tuyển từ ngày 26.11, chỉ tiêu 35 học sinh.

8. Ngành Toán: Điểm xét tuyển từ 29,40 trở lên, tổng số 70 sinh viên (điểm thi môn Toán từ 5,00 trở lên).

9. Ngành Ngữ văn: Điểm xét tuyển trên 35,90, tổng số 35 học sinh.

Tổng số học sinh theo học là 385 em.

B. Tuyển sinh lớp không chuyên:

Điểm các bài thi đều lớn hơn 2,0, có nguyện vọng đăng ký vào lớp không chuyên (nếu trúng tuyển), điểm xét tuyển chung là 25,90.

Tổng số có 80 học sinh.

Theo TTHN

Related Posts