TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2017

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2017. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Căn cứ chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt và trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 của trường, sau khi phân tích kết quả thi, Trưởng phòng là bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp. 10 chuyên ngành và 10 không chuyên như sau:

1) Điểm 10 khá giỏi:

tên lớp

điểm chuẩn

Số lượng sinh viên được nhận

chuyên Toán

36,0

70

Chuyên vật lý

39,75

35

Chuyên ngành Hóa học

42,25

35

chuyên ngành sinh học

36,25

17

ngôn ngữ học

36,25

35

chuyên ngành tiếng anh

38.30

70

Thêm vào:

262

Điều kiện tuyển sinh các lớp nghiệp vụ:

– Học sinh đạt yêu cầu dự tuyển, dự thi đủ các môn quy định, không vi phạm quy chế thi, đạt các môn văn, toán, tiếng Anh không dưới 2 điểm (hệ số 1), không dưới 2 điểm, không kém hơn môn Chuyên từ 4 điểm trở lên mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

– Xét từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển của hệ chuyên nghiệp cho đến khi đủ chỉ tiêu quy định. Nếu điểm tối thiểu của bất kỳ môn học nào bằng nhau và số lượng ứng viên vượt quá giới hạn, thí sinh có điểm kiểm tra chuyên môn cao hơn sẽ được chọn và nếu điểm kiểm tra bằng nhau, thí sinh có điểm trung bình trong bài kiểm tra kiểm tra chuyên môn sẽ xét tuyển cuối năm lớp 9 trở lên.

2) Lớp 10 không chuyên:

Những học sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên nghiệp sẽ được đưa vào tuyển sinh không chuyên nghiệp và đưa vào danh sách nhập học.

Điều kiện vào hệ không chuyên:

– Học sinh dự thi đủ các môn theo quy định và không vi phạm quy chế thi, các môn thi đều đạt từ 2 điểm trở lên mới được đưa vào danh sách xét tuyển vào lớp không chuyên.

– Thang điểm xét tuyển hệ không chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được phân bổ.

Kết quả, trường đã xét tuyển 48 thí sinh vào lớp 10 hệ không chuyên với điểm chuẩn 27,40.

Vì vậy, năm học 2017-2018, trường THPT năng khiếu sẽ tuyển sinh tổng số 310 học sinh lớp 10 năm học 2017-2018.

Related Posts