TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của Tongta Thông báo đến thí sinh ngày 7/2. Kiểm tra các điểm chuẩn dưới đây.

Học sinh THCS, THPT, THPT chuyên đi học lại từ ngày 2/7/2022 đến ngày 11/7/2022. Để tránh thất lạc hồ sơ sinh viên, Phòng Giáo vụ đề nghị nhà trường giao cho bộ phận quản lý hồ sơ kiểm tra và ký nhận khi trả lại.

– Đối với những học sinh không trúng tuyển vào Youzhong nhưng học tiếp vào lớp 10 THPT, học sinh sẽ nhận hồ sơ đăng ký tại Youzhong và nộp cho trường THPT nơi học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10, kể từ ngày nhập học. ngày 2 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2022.

– Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT theo nguyện vọng 1 nhưng trúng tuyển nguyện vọng 2, học sinh nhận hồ sơ tại trường THPT (nơi đăng ký nguyện vọng 1) và nộp về trường THPT đang theo học vào ngày 02/7/2022 đến ngày 11/7/2022 Tuyển sinh vào lớp 10 (bằng 2 nguyện vọng) cuối ngày.

– Đối với học sinh bị trượt, hai bên có nguyện vọng đến trường THCS nơi học sinh đang học lớp 9 năm học 2021-2022 để nhận lại hồ sơ trả lại theo lịch thông báo của trường THCS.

Related Posts