TTTS vào 10 2023: Điểm thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Danh sách trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – bài học tiếng Anh

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

2. Danh sách học sinh trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – lớp địa lý

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

3. Danh sách trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – lớp hóa học

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

3. Danh sách trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – cung cấptin học

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

4. Danh sách học sinh đỗ Trường THPT Tài năng Lý Hồng Phong – lớp vật lý

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

5. Danh sách trúng tuyển của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Lớp sinh học

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

6. Danh sách học sinh trúng tuyển Trường Trung học Tài năng Li Hongfeng – lớp học lịch sử

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

7. Danh sách trúng tuyển Trường THCS Năng khiếu Lê Hồng Phong – lớp chuyên toán

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

8. Danh sách học sinh trúng tuyển Trường Trung học Tài năng Li Hongfeng – Toán chuyên nghiệp

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

9. Danh sách trúng tuyển Trường THCS Năng khiếu Lê Hồng Phong – lớp học chữ

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

mười. Danh sách trúng tuyển vào trường THCS Năng Khiếu Lê Hồng Phong – lớp học chuyên ngành tiếng anh

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

11. Danh sách trúng tuyển vào trường THCS Năng Khiếu Lê Hồng Phong – lớp chuyên nghiệp

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
thứ mười hai. Danh sách trúng tuyển vào trường THCS Năng Khiếu Lê Hồng Phong – lớp chuyên nghiệpDiễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

13. Danh sách trúng tuyển vào lớp không chuyên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014
Diễm tham gia vòng 10 Lê Hồng Phong - Nam Định Nam 2014

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên 2018

Related Posts