TTTS vào 10 2023: Điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2016

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2016. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Tiêu chí 1 – Tổ chức và Đội ngũ:

Đầu tiên- Loại lĩnh vực:

+ Quyết định thành lập trường (có/không)

+ Quyết định thay đổi loại tường (có/không)

+ Quản lý, sử dụng nhà trường con dâu theo quy định.

Đánh giá: Đạt/Không đạt Đối tượng: Theo Luật Giáo dục, không còn loại hình trường THCS tư thục, trường chưa chuyển đổi sẽ không được coi là đạt tiêu chuẩn này.

2- Ủy ban hành chính:

– Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị (còn hiệu lực/hết hạn)

– Sổ biên bản họp HĐQT (có/không).

Đánh giá: Đạt/Không đạt Chủ tịch: Bộ Giáo dục và Đào tạo Công cộng trao giải cho những người được trao giải trong nhiệm kỳ 5 năm. Trường có trên 2 nhà tài trợ phải có hội đồng quản trị với số lượng thành viên từ 2 đến 1, nếu hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ hoặc thay đổi mà không có quyết định thay đổi thì không đáp ứng tiêu chuẩn này. Nếu không có hội đồng quản trị thì ghi tên nhà đầu tư duy nhất hoặc tên cổ đông góp vốn. Hội đồng quản trị phải họp ba tháng một lần.

3- Quy chế tổ chức hoạt động:

– Quy định về tổ chức và hoạt động (có/không):

Đánh giá: đạt/không đạt.Nếu không có quy định này thì coi như không đạt tiêu chuẩn này

4- giám đốc:

– Quyết định tiếp nhận hiệu trưởng (có/không).

– Quyết định (có/không) về việc tiếp nhận Phó Hiệu trưởng1.

– Quyết định (có/không) về việc tiếp nhận 2 phó hiệu trưởng nhà trường.

Đánh giá: Đạt/Không đạt Mục đích: + Hiệu trưởng có nhiệm kỳ 5 năm, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nếu hết nhiệm kỳ mà không có người thay thế hoặc chưa có người thay thế thì bị coi là không đạt.

+ Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

5- Bảng điều khiển:

– Quyết định thành lập ban kiểm soát (có/không).

– Kế hoạch hoạt động hàng năm của BKS (có/không).

– Kết quả hoạt động hàng năm của BKS (có/không).

Khen thưởng: Đạt/Không đạt

Lưu ý: Số lượng thành viên ban kiểm soát là từ 3 đến 5. Ban kiểm soát do hội đồng quản trị bầu ra, thành viên ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc người thân của thành viên ban kiểm soát. hội đồng giám sát.

Hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng hiện nay. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát giống như nhiệm kỳ của hội đồng quản trị. Những trường không có ban giám hiệu coi như không đạt tiêu chí này.

6- liên hiệp:

– Tổ chuyên môn, tổ văn phòng (có/không).

– Tổ chức đảng (có/không).

– Liên minh (có/không).

– Đoàn thanh niên (cỏ/không).

Đánh giá: Đạt/Không đạt Lưu ý: Không thể đạt tiêu chí này nếu không có các tổ chức đoàn thể và chuyên môn.

7- Giảng viên và nhân viên:

– Trường giáo viên.

+ Giáo viên Cơ hữu.

+ Giảng viên khách mời (có hợp đồng khách mời).

– Tổng số lao động, bao gồm:

+ Quản trị (có/không).

+ Nhân viên phòng thí nghiệm (có/không).

+ Thủ thư (cổ/không có).

+ Nhân viên y tế (có/không).

+ Nhân viên kế toán (cỏ/không có).

Cược Giả: Đạt/Không đạt

chú ý:

+ Chuẩn giáo viên THPT là 2,25 GV/lớp, có đủ bộ môn trình độ cao đẳng trở lên, nếu so sánh tổng giáo viên dưới chuẩn thì không đạt. Chia sẻ danh sách giáo viên theo Mẫu 02-2013-NCL.

+ Giáo viên cơ hữu có bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị có hợp đồng dài hạn, làm việc liên tục trong giờ. Nếu tỷ lệ giáo viên chuyên trách ở trường phổ thông thấp hơn 40% thì được coi là chưa đạt tiêu chuẩn này.

+ Nếu không có hợp đồng lao động với người lao động và không đóng bảo hiểm xã hội với người lao động chính thức thì không đạt tiêu chuẩn này.

Đánh giá chuẩn 1 đạt/không đạt Ghi chú: nguyên tắc đánh giá chuẩn:

+ Điều kiện bắt buộc là đơn vị phải có hiệu trưởng hoặc chuyển đổi mô hình trường sang tư thục.

+ Không đạt tiêu chí 1 nếu vi phạm điều kiện bắt buộc.

+ Không thỏa mãn điều kiện 1 nếu không thỏa mãn 4 điều kiện trở lên.

+ Nếu còn ỉ – 3 điều kiện chưa đạt nhưng không vi phạm các điều kiện bắt buộc, nhà trường phải cam kết khắc phục, bổ sung chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kiểm tra.

Tiêu chí 2 – Về cơ sở vật chất:

Đầu tiên- Điều kiện đảm bảo:

– Trường học phải có tường bao, cổng, biển hiệu trường học.

– Vị trí của trường đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên:

– Trường là khu khép kín, có môi trường giáo dục tốt về điện nước, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn, thương tích.

– Tổng diện tích sử dụng của trường phải theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục (diện tích sử dụng bình quân m2/học sinh đảm bảo theo đúng cam kết dự án thành công. Quan điểm). –

– Có sân chơi cho học sinh (diện tích tiêu chuẩn từ 0,35m2/học sinh đến 0,40m2.)2/học sinh không được dưới 350m2) và cách nơi học không quá 200m.

– Khu vệ sinh: trường ít nhất phải có

+ Giáo viên: 01 nhà vệ sinh nam, 01 nhà vệ sinh nữ.

+ Đối với học sinh: 01 nhà vệ sinh nam, 01 nhà vệ sinh nữ.

Đánh giá: Đạt/Không đạt

2- Quyền về đất đai và tài sản:

– Đối với cơ quan thuê, thuê mặt bằng:

+ Thời hạn hợp đồng thuê ít nhất 3 năm.

+ Bên cho thuê phải có đầy đủ giấy tờ cơ sở pháp lý theo quy định.

– Đối với cơ quan giao đất: có giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

Lời hứa: đạt/không đạt

3- Danh mục thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học tối thiểu:

– Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu: Mỗi khối nhà trường phải có ít nhất 01 bộ thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thiết bị dạy học theo quy định đối với các môn học giáo dục quốc dân, trường có từ 5 lớp trở lên phải có ít nhất 02 bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi khối Thiết bị dạy học tối thiểu (có hóa đơn tài chính và hợp đồng mua thiết bị). (có/chưa)

– Thiết bị dạy học:

+ Có đủ bảng viết, bàn ghế cho giáo viên và học sinh sử dụng theo yêu cầu.

+ Hệ thống chiếu sáng trường học đạt chuẩn (trường hợp/không có).

+ Có thư viện (đạt/không đạt).

+ Kết nối Internet (có/không cỏ).

+ Trang web (có/không).

Đánh giá: Đạt/Không đạt

4- Phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn: phải có trong nhà hiệu trưởng

– Có phòng thu: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

– Có phòng họp hội đồng khoa và phòng chờ của khoa.

– Ít nhất 4 phòng học tiêu chuẩn (diện tích phòng học tối thiểu 1,5m.)2/học sinh). ^,

– Có ít nhất một phòng dạy học và chuẩn bị tài liệu.

– Phòng học các môn học theo quy định: vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ (diện tích phòng học tối thiểu 2m2/học sinh).

– Phòng vi tính (đảm bảo 02 học sinh/01 máy).

– Có phòng y tế theo yêu cầu.

Đánh giá: Đạt/Không đạt Tiêu chí Mức 2 Đánh giá: Đạt/Không đạt Lưu ý: Nguyên tắc đánh giá chất lượng của Công cụ trò chuyện: ,

+ Điều kiện bắt buộc là nhà chính chủ phải có hợp đồng thuê mặt bằng theo quy định hoặc phải có giấy nhận quyền sử dụng đất.

+ Không đạt tiêu chí 2 nếu vi phạm điều kiện bắt buộc.

+ Không đạt tiêu chí 2 nếu đơn vị có từ 3 tiêu chí trở lên không đạt.

+ Nếu đơn vị không đạt 1 hoặc 2 nội dung nhưng không vi phạm các điều kiện bắt buộc thì phải hứa khắc phục, bổ sung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kiểm tra.

Tiêu chí 3 – Công tác chuyên môn:

Đầu tiên- Chỉ đạo chuyên môn:

– Đủ sổ nghị quyết, sổ họp hội đồng giáo viên để thực hiện nhiệm vụ năm học.

– Có kế hoạch chỉ đạo chuyên môn: kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, kế hoạch dạy nghề, kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, kế hoạch chuyên môn, ngoại khóa, kế hoạch dạy học, tự chọn, chất lượng dạy học, tỷ lệ chuyên đề, thực hiện quy chế chuyên môn.

– Có đủ kế hoạch hoạt động tổ chức đoàn thể.

– Lập báo cáo chuyên môn của hiệu trưởng và chấm công.

Đánh giá: Đạt/Không đạt

2- Các cơ quan chuyên môn và giáo viên:

– Có đầy đủ sổ sách về hoạt động của tổ nhóm chuyên môn.

– Mỗi giáo viên có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

– Sử dụng đồ dùng dạy học.

Đánh giá: Đạt/Không đạt Tiêu chí Đánh giá 3 Đạt/Không đạt

Tiêu chuẩn 4 – Công tác tài chính:

Đầu tiên- Công việc Thu nợ: Các trường học phải tiết lộ:

Quy định về học phí.

+ Điều tiết thu nhập khác.

+ Học phí bình quân/học sinh/tháng.

Đánh giá: Đạt/Không đạt Lưu ý: Các tổ chức không tiết lộ tổng học phí không đáp ứng tiêu chí này.

2- Lệ phí: Các trường phải tiết lộ:

– Quy chế chi tiêu nội bộ

– Tổng chi, trong đó:

+ Trả lương và các khoản khác theo lương.

+ Chi mua thiết bị thư viện, sách báo.

+ Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Cho thuê địa điểm.

Đánh giá: Đạt/Không đạt

Lưu ý: Nếu đơn vị không công khai các chỉ tiêu tổng thể thì đơn vị đó không đạt tiêu chuẩn này.

3- Lập báo cáo tài chính:

– Mở sổ tải chính theo quy định.

– Ghi nhận số thuế theo yêu cầu.

– Nộp thuế (Năm nhập học – 1).

– Báo cáo quyết toán thuế năm (mục năm-1).

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản (Niên giám – 1).

– Nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ sở giáo dục đại học và cơ quan quản lý tài chính.

Đánh giá: Đạt/Không đạt Chủ sở hữu: Không đạt tiêu chí này nếu đơn vị không công khai sổ sách tài chính, không đăng ký mã số thuế, không có báo cáo quyết toán thuế.

Đánh giá tiêu chí 4 Đạt/Không đạt Lưu ý: Nguyên tắc giả định Tiêu chí 4: Điều kiện bắt buộc Không đạt Tiêu chí 4 nếu đơn vị không mở sổ sách tài chính theo quy định hoặc không có báo cáo quyết toán tiền thuê.

Tiêu chuẩn 5 – Tuyển dụng:

Đầu tiên- Thực thi các quy định tuyển sinh:

+ Thời gian đăng ký có đúng không?

+ Nơi đăng ký có giống như khi đăng ký không?

+ Chỉ tiêu giao hàng.

Số lượng học sinh đăng ký.

Đánh giá: Đạt/Không đạt

2- Quản lý hồ sơ học sinh.

+ Hồ sơ nhập học (hợp lệ/không hợp lệ):

+ Danh sách và bằng chứng tuyển sinh lớp 10 năm học trước (có/không).

+ Danh sách sinh viên chuyển đi, chuyển đến, thôi học (có/không).

Đánh giá: Đạt/Không đạt

3- Thực hiện 3 báo cáo tuyên truyền vận động và thông tin:

+ Các tập tin được công khai theo yêu cầu.

+ Thực hiện báo cáo thông tin định kỳ.

Đánh giá: Đạt/Không đạt

Đánh giá Tiêu chuẩn 5 Đạt/Không đạt

đánh giá chung

Xếp loại chung: Đạt/Không đạt Lưu ý: Đơn vị nào vi phạm một trong ba tiêu chí dưới đây sẽ không đạt.

+ Không đạt tiêu chí 1.

+ Không đạt tiêu chí 2.

+ không đạt tiêu chí 4

Tuyensinh247.com – Theo BGD&ĐT Hà Nội

Related Posts