TTTS vào 10 2023: Hướng dẫn nộp đơn phúc khảo thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Hướng dẫn nộp đơn phúc khảo thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Sau khi công bố kết quả thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi thí sinh có quyền yêu cầu phúc khảo bài thi.

Kết quả phúc khảo do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu cả hai giám khảo đều có số điểm bằng nhau thì kết quả đó sẽ được sử dụng làm điểm đánh giá và bài thi sẽ được giao cho cả hai giám khảo ký tên. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa kết quả chấm của hai giám khảo thì bài thi bị hủy bỏ và cử chủ tịch hội đồng chấm tổ chức một cán bộ thứ ba chấm trực tiếp bài làm của thí sinh bằng mực khác màu.

Nếu hai trong số ba người phản biện cho điểm giống nhau thì số điểm đó sẽ được dùng làm điểm thi lại. Trường hợp kết quả cho điểm của ba phản biện không thống nhất thì trưởng hội đồng phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của ba phản biện làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm thi lại, ký xác nhận. Đối với những bài thi có sự chênh lệch trên 0,25 điểm giữa điểm phúc khảo và điểm chấm đợt 1 (đã công bố) sẽ được điều chỉnh điểm. Nếu chênh lệch giữa kết quả chấm lại và chấm lần 1 trên 0,5 điểm thì cán bộ chấm thi lần 1 đối thoại trực tiếp với cán bộ chấm thi lại (và ghi biên bản). Nếu có dấu hiệu tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Sau khi phúc khảo, kết quả chính thức của cuộc thi được trình lên chủ tịch hội đồng kiểm tra để chủ tịch hội đồng kiểm tra phê duyệt.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo kế hoạch ngày 30/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Ngày 29/6, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường THPT năng khiếu, lớp chuyên được công bố.
Sau khi công bố kết quả thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi thí sinh có quyền yêu cầu phúc khảo bài thi.

Theo TTHN

Related Posts