TTTS vào 10 2023: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Bến Tre 2019

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Bến Tre 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Bến Tre đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS phổ biến rộng rãi, thông báo đến phụ huynh và học sinh lớp 9 phương pháp này trong năm học 2018-2019 Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020về cơ bản vẫn tiếp tục như năm học trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch Năm học 2019-2020 Số điểm tuyển sinh lớp 10 THPT công lậpSau khi điều chỉnh báo cáo UBND tỉnh phê duyệt:

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và BGDĐT sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-Tháng 02 năm 2018 Từ ngày 28, thí sinh không còn được hưởng điểm thưởng (kể cả trường hợp có chứng chỉ nghề phổ thông).

Về điểm ưu tiên, điểm ưu tiên dành cho “học sinh đang sinh sống và học tập ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn” và sẽ áp dụng cho cộng đồng đặc biệt khó khăn ở vùng ven biển và hải đảo do Hiệu trưởng quy định, không áp dụng 3/12/2003 Xã trong Báo cáo hàng ngày 92 /TT-TCCQ.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Tin học, hình thức tổ chức thi môn Tin học đã được điều chỉnh, chuyển từ thi trên giấy sang thi trên máy vi tính (lập trình Pascal hoặc C, thí sinh tự chọn môn thi).

Lịch thi vào lớp 10 Bến Tre

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm học 2019 – 2020 dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 01 và 02/6/2019.

Theo TTHN

Related Posts