TTTS vào 10 2023: Kon Tum công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Kon Tum công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum năm 2021 như sau:

Kon Tum sẵn sàng bước vào vòng 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 2021

Như vậy, 247 học viên được nhận vào lớp học cắt may chuyên nghiệp đã được tuyên dương. Đặc biệt:

lớp học chuyên Toán Có 32 học sinh;

lớp nghiệp vụ tin học Có 20 học sinh;

lớp vật lý Có 20 học sinh;

lớp chuyên nghiệp Có 30 học sinh;

lớp chuyên nghiệp Có 20 học sinh;

ngôn ngữ học Có 30 học sinh;

Lịch sử địa lý Hiện có 30 sinh viên (gồm 11 chuyên sử, 19 chuyên địa);

bài học tiếng Anh Có 30 học sinh;

Cao cấp (Không chuyên) Có 35 học sinh.

Theo TTHN

Related Posts