TTTS vào 10 2023: Lịch thi vào lớp 10 Cần Thơ năm 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Lịch thi vào lớp 10 Cần Thơ năm 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Thi, Hình thức thi

– Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

– Hình thức thi:

+ Bài thi môn Toán, Ngoại ngữ: bài thi được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận; mỗi thí sinh trong cùng một phòng thi có một mã bài thi duy nhất; thí sinh thi trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm phiếu trả lời; Điểm trên phiếu trả lời chọn lọc được chấm điểm bằng phần mềm máy tính.

+ Môn Văn: Thi theo hình thức nghị luận.

thời gian kiểm tra:

+ Ngữ văn: 120 phút + Toán: 120 phút;

+ Ngoại ngữ: 60 phút. – Nội dung thi: thuộc phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9. Riêng bài thi tiếng Anh, các thí sinh đều thi theo chủ đề và nội dung chung. Nội dung là phần chung của chương trình tiếng Anh 7 năm và chương trình tiếng Anh 10 năm.

– Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

+ Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần của từng câu hỏi trong bài thi, theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 2 (hai) chữ số thập phân;

+ Nhân tố 2: bài thi môn toán và môn văn;

+ Yếu tố 1: Kiểm tra ngoại ngữ. – Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi tính theo hệ số và điểm khuyến khích đối tượng ưu tiên. Thí sinh được xét tuyển với điều kiện đã làm đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và không bị điểm 0 (không) bài thi.

DXT = 2x(Toán + Toán) + LNN + ĐẠT

2. Lịch thi vào lớp 10 Cần Thơ năm 2023

Vòng 10 Nam Cần Thơ 2023-2024

Theo TTHN

Related Posts