TTTS vào 10 2023: Lịch thi vào lớp 10 năm 2020 tỉnh An Giang

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Lịch thi vào lớp 10 năm 2020 tỉnh An Giang. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

người đầu tiên. Đối với các trường tổ chức thi tuyển sinh

MỘT) môn thi

– Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên An Giang:

Thí sinh dự thi 3 môn: Ngữ văn (120 phút); Toán (120 phút); Tiếng Anh (60 phút).

– Đối với học sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên:

Thí sinh dự thi 4 môn, gồm 3 môn văn (120 phút); toán (120 phút); tiếng Anh (60 phút) (thi chung với thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên An Giang) và 1 môn nghiệp vụ.

Các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh.

Thời gian thi môn chuyên: Hóa học và Tiếng Anh 120 phút, các môn khác 150 phút.

b) Lịch thi vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2020:bầu trời

Cuộc họp

môn thi

thời gian làm bài tập

Giờ mở cửa phòng

phân bổ thời gian thi

thời gian để bắt đầu bài tập về nhà

17/7/2020

buổi chiều

Từ 14h00: Thí sinh đến hội đồng thi nghe sinh hoạt

18 Tháng Bảy, 2020

sáng

văn học

120 phút

7 giờ 30 phút

7 giờ 40 phút

7 giờ 45 phút

buổi chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 55 phút

14 giờ 00 phút

19 Tháng Bảy, 2020

sáng

toán học

120 phút

7 giờ 30 phút

7 giờ 40 phút

7 giờ 45 phút

buổi chiều

chuyên môn hóa

13 giờ 30 phút

13 giờ 55 phút

14 giờ 00 phút

c) Nội dung kiểm tra và câu hỏi kiểm trahình thức thi

– Nội dung đề kiểm tra chủ yếu là các nội dung theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong chương trình lớp 9, chứ không có nội dung giảm tải, mức độ câu hỏi bám sát đề thi tham khảo của bộ.

Đề thi được thực hiện theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh là sự kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm.

Thí sinh chuyên tin học thi trực tiếp phần lập trình máy tính, chuyên Anh thi thêm phần nghe.

Theo TTHN

Related Posts