TTTS vào 10 2023: Lịch thi vào lớp 10 Tiền Giang năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Lịch thi vào lớp 10 Tiền Giang năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Lịch thi chi tiết lớp 10 cấp tỉnh Tiền Giang 2018-2019ngày thi

môn thi

thời gian phát sóng

thời gian làm bài tập

4 Tháng Sáu, 2018

văn học

07:25

07:30 -09:30 (120 phút)

Tiếng Anh (hoặc Sinh học)

13:55

14:00 – 15:00 (60 phút)

05/6/2018

toán học

07:25

07:30 -09:30 (120 phút)

Môn nghiệp vụ:

Toán (chuyên toán), văn, hóa

13:55

14:00 – 16:30 (150 phút)

06/6/2018

Các môn: Địa lý, Lịch sử, Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học, Toán (chuyên tin học)

07:25

07:30 – 10:00 (150 phút)

Môn thi và thời gian thi:

a) Điểm 10 khá giỏi:

– Các trường THCS năng khiếu sẽ tổ chức sơ tuyển đợt 1 theo quy định.

– Sau khi qua sơ tuyển vòng 1, thí sinh thi vòng 2 gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và tối thiểu 01 môn và tối đa 02 môn.

thời gian kiểm tra:

+ Ngữ văn, Toán: 120 phút/bài thi;

+ Môn Tiếng Anh: 60 phút;

+ Môn nghiệp vụ: 150 phút/bài thi.

b) Lớp 10 công lập:

– 03 bài kiểm tra viết các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (nếu học hệ GDTX thi môn Sinh học thay cho môn Tiếng Anh).

thời gian kiểm tra:

+ Ngữ văn, Toán: 120 phút/bài thi;

+ Môn Tiếng Anh, Sinh học (không bắt buộc): 60 phút/môn.

  1. Điểm kiểm tra và điểm kiểm tra:

a) Điểm 10 khá giỏi:

– Điểm bài thi là tổng điểm các tiểu mục của từng câu hỏi trong bài thi, điểm bài thi được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, phần lẻ của tổng điểm được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm kiểm tra:

+ Nhân tố 2: môn nghiệp vụ;

+ Yếu tố 1: đối tượng không chuyên.

– Kết quả thi tuyển vào lớp chuyên: Kết quả xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm của các bài thi không chuyên văn, toán, tiếng Anh (hệ 1) và điểm thi chuyên tương ứng của lớp chuyên (hệ 2).

– Điểm xét tuyển ngoài chuyên: Điểm xét tuyển ngoài chuyên là tổng điểm các bài thi không thuộc chuyên văn, toán (hệ số 2), tiếng Anh (hệ số 1).

– Xét tuyển dành cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức thi tuyển, đã làm đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi tuyển sinh, có điểm các bài thi không thấp hơn 2,00 (không nhân hệ số). Riêng đối với lớp không chuyên, điểm Tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh đều trên 2,00 (không nhân hệ số).

Theo TTHN

Related Posts