TTTS vào 10 2023: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021


Ngày, Giờ thi

Bài kiểm tra

Thí sinh phân bổ thời gian

thời gian để bắt đầu làm bài tập về nhà

thời gian làm bài tập

Sáng: 04/06/2021

văn học

08:00

08:05

120 phút

Chiều: 6/4/2021

sự kết hợp

14:00

14:05

90 phút

Sáng: 05/06/2021

toán học

08:00

08:05

120 phút

Sáng: ngày 6 tháng 6 năm 2021

chuyên môn hóa

08:25

08:30

150 phút

kì thi xếp lớp


Ngày, Giờ thi

Bài kiểm tra

kì thi xếp lớp

Sáng: 04/06/2021

văn học

Hội đồng thi THPT nơi thí sinh nộp hồ sơ

Chiều: 6/4/2021

sự kết hợp

Sáng: 05/06/2021

toán học

Sáng: ngày 6 tháng 6 năm 2021

chuyên môn hóa

Hội đồng thi THPT Năng khiếu

Theo TTHN

Related Posts