TTTS vào 10 2023: Lịch thi vào lớp 10 TPHCM 2017

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Lịch thi vào lớp 10 TPHCM 2017. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Năm 2017, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM được tổ chức sớm hơn năm trước một tuần. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 6 và 3/6/2017.

Lịch thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2017-chi tiết

Top 10 TP.HCM 2017 - Chi tiết

– Các môn thi:

Bài thi viết được chia thành ba môn: văn, toán và ngoại ngữ.

thời gian kiểm tra:

– Ngữ văn, Toán: 120 phút/bài thi.

– Ngoại ngữ: 60 phút.

– Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

– Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần của từng câu hỏi trong bài thi, theo thang điểm từ 0 đến 10, lẻ đến 0,25.

Điểm kiểm tra:

+ Toán, văn: hệ số 2.

+ Ngoại ngữ: hệ số 1.

Theo Nhân dân nhật báo

Related Posts