TTTS vào 10 2023: Lịch thi vào lớp 10 Trà Vinh năm 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Lịch thi vào lớp 10 Trà Vinh năm 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Môn thi

– Đối với thí sinh thi vào lớp 10: thi viết 3 môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

– Áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào lớp 10 THPT Nguyễn

Thiện Thanh và lớp 10 Trường Thực hành Giáo dục Chuyên nghiệp: Thi thêm 1 môn đăng ký (Chuyên Tin Học, Chuyên Toán Luyện Thi).

2. Ngày giờ thi


bầu trời

Cuộc họp

môn thi

thời gian làm bài tập

Thí sinh phân bổ thời gian

thời gian để bắt đầu làm bài tập về nhà

06/02/2023

sáng

văn học

120 phút

7:25 sáng

7:30 sáng

buổi chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 10

14:15

06/03/2023

sáng

toán học

120 phút

7:25 sáng

7:30 sáng

buổi chiều

chuyên môn hóa

Môn Hóa, Tiếng Anh: 120 phút; các môn khác: 150 phút

14 giờ 10

14:15

3. Hệ số môn học

3.1 Tuyển sinh vào lớp 10 THCS và THPT

– Ngữ văn, Toán: Hệ số 2.

– Môn Tiếng Anh: Hệ số 1.

3.2.Thi tuyển vào lớp 10 chuyên

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh: Hệ số 1.

– Môn chuyên: hệ số 2.

4. Nội dung thi

– Nội dung kiểm tra ở cấp THCS, chủ yếu là lớp 9.

– Đề thi gồm 2 phần: phần chung (dành cho tất cả thí sinh) và phần tự chọn (dành cho học sinh đang học chương trình hiện hành và học theo mô hình trường học mới).

5. Điểm thi, điểm thi đầu vào, cách thức nộp hồ sơ

5.1 Kết quả kiểm tra

Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần của từng câu hỏi trong bài thi, điểm bài thi tính đến 10, điểm lẻ đến 0,25.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi cộng các hệ số, điểm thưởng đối với đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khen thưởng.

5.2 Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 tại trường tổ chức thi tuyển sinh

Đợt 1: Từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất, đáp ứng tiêu chí xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Giai đoạn 2: Thi tuyển bổ sung đối với những học sinh chưa trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành; tuyển sinh lớp 10 các trường PTDTNT; Viện Thực hành Giáo dục tổ chức xét tuyển theo tiêu chuẩn liên quan và quy định của khu vực.

5.3 Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT Nguyễn Thiện Thành và lớp 10 Trường Thực hành Giáo dục

– Điểm xét tuyển của lớp chuyên là tổng điểm của điểm bài thi không chuyên và điểm bài thi nghiệp vụ tương ứng của lớp chuyên (đã tính hệ số).

– Điểm vào lớp không chuyên của Trường THPT Nguyễn Thiện Thành là tổng điểm của bài thi hệ không chuyên và chuyên. Tất cả điểm các bài thi đều được tính hệ số 1.

– Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển những thí sinh được dự thi tuyển, đã làm đủ các bài thi theo quy định, không có vi phạm trong xét tuyển và có tất cả các bài thi đều từ 2,0 trở lên.

– Làm thế nào để nộp:

+ Xét tuyển chuyên ngành: Theo điểm xét tuyển của các chuyên ngành xét từ cao xuống thấp, xét phân bổ đủ chỉ tiêu theo từng chuyên ngành. Nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau xét đến tiêu chí cuối cùng thì thí sinh tiếp tục được xét theo thứ tự ưu tiên như sau: Thí sinh có điểm thi môn nào cao hơn được vào; Điểm trung bình các môn thi cả năm lớp 9 cao hơn; Cao hơn điểm trung bình các môn cuối năm lớp 9.

+ Tuyển sinh hệ không chuyên của Trường Tài năng Nguyễn Thiện Thành: Theo điểm xét tuyển hệ không chuyên, xét tuyển đủ các môn không chuyên từ cao xuống thấp. Nếu có nhiều thí sinh bằng điểm xét đến tiêu chí cuối cùng thì tiếp tục theo thứ tự ưu tiên như sau: lớp không chuyên; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm lớp 9 cuối năm cao hơn.

5.4 Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 PTDT

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn văn, toán, tiếng Anh đã tính hệ số và điểm thưởng của đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. Không có bài thi nào bị điểm 0,0 (không).

– Làm thế nào để nộp:

+ Hội đồng tuyển sinh đảm bảo tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu được phân bổ theo điểm xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp, trong đó tỷ lệ trúng tuyển của học sinh dân tộc Kinh không quá 10%.

+ Nếu điểm bằng nhau thì xét theo thứ tự nguyện vọng học tập: Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6 trung bình cả năm.

+ Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhưng không đạt chỉ tiêu được phân bổ thì giao Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo TTHN

Related Posts