TTTS vào 10 2023: Long an chuyển từ thi sang xét tuyển vào lớp 10 năm 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Long an chuyển từ thi sang xét tuyển vào lớp 10 năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập dựa vào kết quả rèn luyện và học tập trong 4 năm học trung học cơ sở của thí sinh. Vì vậy, điểm thưởng được tính dựa trên kết quả học lực và hạnh kiểm. Điểm thưởng được tính như sau:

học lực giỏi 5 điểm; hạnh kiểm tốt 5 điểm; học lực khá 4 điểm; hạnh kiểm khá 4 điểm; học lực trung bình 3 điểm; hạnh kiểm trung bình 3 điểm; học lực kém 2 điểm. Tổng kết học lực 4 năm THCS là tổng điểm. Ngoài ra còn được cộng điểm ưu tiên đối tượng tuyển sinh (nếu có).

Vì vậy, Điểm xét tuyển = tổng điểm học tập 4 năm + điểm ưu tiên (nếu có). Nếu điểm của các thí sinh bằng nhau và vượt mức xét tuyển thì tiêu chuẩn phụ là điểm trung bình năm lớp 9. Nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì tiêu chuẩn phụ thứ 2 là điểm trung bình các môn văn, toán, tiếng Anh điểm 9, môn Văn và Toán tính hệ số 2.

Cách tính điểm xét tuyển của lớp chất lượng cao là: lớp chất lượng cao = tổng điểm 4 năm học + điểm ưu tiên (nếu có). Trường hợp nhiều thí sinh có điểm bằng nhau dẫn đến vượt chuẩn thì xét cộng điểm dưới chuẩn “điểm trung bình cả năm môn toán, văn, tiếng Anh lớp 9”, trong đó môn toán hệ số 3; hệ số môn văn và tiếng anh là 2 .

Trong đó, Trường THCS Long An tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, thời gian thi vào ngày 6/8/2021.

Theo TTHN

Related Posts