TTTS vào 10 2023: Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Sở Giáo dục Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm 2020 vào tối 17/8. như sau:

ở Vinh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có điểm chuẩn đầu vào cao nhất tỉnh với mức điểm 38,5.

Tại huyện Thanh Xương, Điểm chuẩn vào Trường THPT Thanh Chương 1 là 23,1 điểm, cao hơn năm ngoái 4 điểm.

Các trường còn lại của huyện Thanh Chương là THPT Đặng Thai Mai có điểm chuẩn 13,4, Đặng Thúc Hứa 15,2, Nguyễn Sỹ Sách 16,5, Thanh Chương 3 13,2 và Nguyễn Cảnh Chân 13,3.

Tại quận An Thành, THPT Bắc Yên Thành là 18,9 điểm, Nam Yên Thành là 13,5 điểm, Phan Đăng Lưu là 16,9 điểm, Phan Thúc Trực là 13,9 điểm.

Tại quận Đô Lương, Điểm chuẩn vào THPT Đô Lương 1 là 29,5, THPT Đô Lương 3 là 24,7, THPT Đô Lương 4 là 24,3.

Ở Quận Nam Đàn, Điểm tiêu chuẩn của Nam phần 1 là 24 điểm, của Jin Lian là 10,9 điểm.

Tại quận Duyện Châu, Điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Xuân An là 19,7, Trường THCS số 2 Duyên Châu là 20,9, Trường THCS số 4 Duyên Châu là 20,4 và Trường THCS số 3 Duyên Châu là 22,4.

ở quận Yilu, Điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Duy Trinh là 27,1, THPT Nghi Lộc 4 là 19 và THPT Nghi Lộc 5 là 14,2.

Tại huyện Xingyuan, Điểm chuẩn của THPT Lê Hồng Phong là 19,3 và của Nguyễn Trường Tộ là 16,6.

Tại thị trấn Guro, Trường THPT Cửa Lò có điểm chuẩn đầu vào là 30,04.

Thuộc huyện Quỳnh Lưu, Điểm chuẩn Quỳnh Lưu 1 là 23,4 điểm, điểm chuẩn Quỳnh Lưu 2 là 14,9 điểm, điểm chuẩn Quỳnh Lưu 3 là 18,9 điểm và điểm chuẩn Quỳnh Lưu 4 là 20,7 điểm.

Tại thị trấn Hoàng Mai, Điểm chuẩn của trường trung học Huangmei là 25,1 và của trường trung học Ruan Demao là 16,5.

Nằm ở quận Xinji, Điểm chuẩn vào THPT Tân Kỳ là 12,6, Tân Kỳ 3 là 12,8 và Lê Lợi là 17,7.

Nằm trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, Điểm chuẩn đầu vào của trường trung học Xixiao là 14,54, trường trung học Dongxiao là 14,96, điểm chuẩn đầu vào của trường trung học 1/5 là 16,5 và trường trung học cơ sở Hongqi là 13,7.

trong khu vực hồ bơi, Điểm chuẩn vào Trường THPT Quỳ Hợp 2 là 12 và Trường THPT Quỳ Hợp 3 là 10,7.

các trường khác, Trường trung học Ansan 1 Đó là 18,8 điểm, trường trung học Mông Cừ là 10,5 điểm, Trường trung học Kunqiang được 8,6 điểm.

Theo TTHN

Related Posts