TTTS vào 10 2023: Phú Thọ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phú Thọ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ năm 2023 – Tất cả các trường như sau:

Koshishi (Công nghiệp Việt Trì: 39,2 điểm; Việt Trì: 37,3 điểm; Kỹ thuật Việt Trì 33,8 điểm (chỉ dùng 2 chỉ tiêu, điểm xét tuyển: 33,8).

quận Lantao (Long Châu Sa 36,3 điểm (36,3 điểm chỉ 2 tiêu chí); Phong Châu: 29,8 điểm).

Quận Phù Ninh (Funing ghi được 37,9 điểm, Zhongjia ghi được 28 điểm và Tuda ghi được 25,9 điểm). Quận Qingshui (Qingshui 27,0 điểm, Zhongyi 26,1 điểm (chỉ đạt 2 tiêu chí, xét tuyển 26 điểm, thứ nhất).

Quận Cẩm Tây (THPT Cẩm Khê: 24,1 điểm; Phương Xá: 26,40 điểm; Hiền Đa: 24,90 điểm).

quận Hạ Hà (He He 30,8 điểm, Vĩnh Chân 22,7 điểm, Xuân Áng: 23,2 điểm). TX Phú Thọ (Hùng Vương 36,7 điểm) chỉ ghi được 1 bàn thắng, điểm xét tuyển: 36,7. Trường PTDT Nội trú tỉnh lấy 22,9 điểm.

Quận Duẩn Hưng (Đoan Hùng: 29,3 điểm; Chân Mộng 25,2 điểm; Quế Lâm 26,1 điểm).

Johor Bahru (Minh Đài 17,1 điểm chỉ cần 4 tiêu chí, xét tuyển 17,1 điểm); Tân Sơn 17,8 điểm (chỉ cần 2 tiêu chí 17,8 điểm xét tuyển)

Huyện Đan Đông (Tân Nông: 28,8 điểm (chỉ 1 mục tiêu, điểm xét tuyển 28,8); Mỹ Vân 26,3 điểm (chỉ 1 mục tiêu, điểm xét tuyển 26,3); Hồng Hà 27,8 điểm).

Quận Thanh Sơn (Thanh Sơn 25,7 điểm (chỉ lấy 2 tiêu chuẩn, điểm xét tuyển 25,7); Hương Cần thi 21,4 điểm, chỉ lấy 1 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 21,4); Nho Miếu 18,7 điểm).

Quận Thanh Ba (Thanh Ba 27 điểm chỉ cần 1 tiêu chuẩn là 27 điểm trúng tuyển; Yên Khê 21 điểm chỉ cần 1 tiêu chuẩn 21 điểm trúng tuyển).

huyện anli (Yên Lập 23,2 điểm, Lương Sơn 21,5 điểm, Minh Hóa 17,5 điểm).

Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt kết quả nhập học như sau: Trường Trung học Cơ sở Xiongwang Yingcai và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc thiểu số tỉnh sẽ hoàn thành việc thu thập hồ sơ và kiểm tra hồ sơ trước 17:00. Ngày 25 tháng 6 năm 2023. Thời gian xét kết quả xét tuyển là ngày 7/3/2023.

Đối với các trường trung học công lập khác, hoàn thành việc thu thập đơn đăng ký và kiểm tra các tài liệu đăng ký trước 5:00 chiều ngày 1 tháng 7 năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh nộp hồ sơ, hội đồng tuyển sinh nhà trường bố trí làm việc toàn thời gian vào các ngày thứ bảy và chủ nhật; thông báo rõ thời gian, địa điểm, số điện thoại liên hệ đến lấy hồ sơ để học sinh và phụ huynh nắm rõ. liên hệ với chúng. Tổ chức thu hồ sơ xét tuyển đối với những học sinh có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của đơn vị.

Sau khi hội đồng tuyển sinh nhà trường hoàn thành việc thu thập, rà soát hồ sơ đảm bảo đầy đủ, chính xác thì xác nhận việc tiếp nhận học sinh và in danh sách trúng tuyển qua phần mềm quản lý tuyển sinh của nhà trường. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Theo TTHN

Related Posts