TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng năm học 2018-2019:

Lựa chọn 1: Thi tuyển giống như các năm trước, kết hợp với thi tuyển.

Tức là, học sinh thi hai môn toán và văn, đồng thời xét học lực và hạnh kiểm của 4 năm cấp THCS.

Phương án II: Chỉ xét học lực và hạnh kiểm 4 năm THCS.

Tùy chọn 3: Chỉ thi đầu vào.

Phương thức đăng ký thứ ba bao gồm 4 tùy chọn:

Đầu tiên, thi 3 môn toán, văn và toán tổ hợp như năm học 2017-2018.

Tiếp theo là 3 bài thi toán, văn và tổ hợp (bài thi tổ hợp gồm 3 môn: Ngoại ngữ, 1 môn khoa học tự nhiên và 1 môn khoa học xã hội.

Thứ ba, thi 3 môn toán, văn và 1 môn bốc thăm. Thứ tư, thi ba môn toán, văn, tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT tiếp thu ý kiến ​​của cán bộ, giáo viên gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ý kiến ​​của từng đơn vị, trường học là cơ sở để phòng GD&ĐT xây dựng phương án tuyển sinh vào 10 lớp năm học 2018-2019 phù hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

Theo TTHN

Related Posts