TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Sơn La 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Sơn La 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Tuyển sinh lớp 10 chuyên

Để vào lớp 10 THPT Chuyên, thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 (bắt buộc) đăng ký học hệ chuyên; Nguyện vọng 2 (không bắt buộc) đăng ký hệ không chuyên.ứng viên đã đăng ký chỉ Làm bài kiểm tra lớp chuyên nghiệp Môn Toán được đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chuyên và nguyện vọng 3 vào lớp không chuyên. Thời gian thi vào ngày 10-11/6.

Ngày 15/6, tuyển sinh lớp 10 các trường PTDTNT, THCS, THPT dân tộc nội trú và tuyển sinh môn Toán.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT phổ thông

Vượt qua kỳ thi tuyển sinh để vào trường trung học. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trung học cơ sở trong từng năm học được tính như sau:

Hạnh kiểm tốt, học lực khá: 10 điểm; Hạnh kiểm tốt, học lực tốt hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm; Hạnh kiểm tốt, học lực khá: 8 điểm; Hạnh kiểm trung bình, học lực khá hoặc hạnh kiểm khá, học lực trung bình : 7 điểm; hạnh kiểm tốt, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm; các trường hợp còn lại: 5 điểm.

Điểm thi đầu vào Là tổng điểm được tính từ kết quả học tập và rèn luyện 4 năm THCS; cộng điểm cho các đối tượng ưu tiên, điểm thưởng.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp như tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Theo TTHN

Related Posts