TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang 2019

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Tiêu chí tuyển dụng nhỏ

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 căn cứ vào Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT, THCS và THPT tỉnh An Giang năm học 2019-2020 (được UBND tỉnh phê duyệt). Uỷ ban nhân dân).

hai.Phương thức tuyển dụng

Tuyển sinh lớp 3 và lớp 10 THPT hệ thống nhà xưởngEP

1. Số lượng học sinh theo học

– Tỷ lệ chuyển cấp của học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019 – 2020: theo văn bản số 170/TB-VPUBND, cụ thể:

+ Tuyển sinh vào trường THPT công lập và ngoài công lập (gọi chung là trường THPT) 80% Một học sinh tốt nghiệp trung học.

+ Tiếp cận Trung tâm Giáo dục nâng cao, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục bổ túc (GDVT-GDTX), Trường THCS: 20% Số học sinh tốt nghiệp THPT.

2. Phương thức xét tuyển

1) Thi tuyển sinh

– Tất cả các trường công lập tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 theo phương thức sau làm bài kiểm tra.

– Trường THCS Năng khiếu Thoại Ngọc Hầu và Trường THCS Năng khiếu Thủ Khoa Nghĩa, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS An Giang tổ chức tuyển sinh cùng thời điểm với các trường công lập trên địa bàn.

các môn thi:

Thi vào THPT công lập: học sinh thi viết 3 bài (tự luận 120 phút, môn thứ 3 60 phút, công bố trước khi kết thúc năm học), thời gian học ít nhất 30 ngày. Hệ số 2 cho môn Văn và Toán và hệ số 1 cho môn thứ ba.

Thi tuyển sinh THPT chuyên: Học sinh thi viết 4 bài: 3 môn giống thi THPT công lập và các môn chuyên. Không chuyên trách hệ số 1, chuyên viên hệ số 2.

Ngành này có 9 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Thời gian thi môn hóa học và tiếng Anh là 120 phút; thời gian thi các môn nghiệp vụ khác là 150 phút; riêng môn tin học có hình thức thi lập trình máy tính trực tiếp, môn tiếng Anh có bài thi nghe.

– Thời gian thi: Ngày dự kiến 03 Ngày 4 tháng 6 năm 2019.

b) Thi tuyển sinh

Theo công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh An Giang, Trường Năng khiếu TDTT An Giang tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển, tuyển sinh xong trước khi thi tuyển. vào lớp 10 trên toàn tỉnh.

c) Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng sơ bộ vào các trường THPT (bước 1) và công bố công khai tuyển sinh trên Bộ. của website Giáo dục và Đào tạo, cha mẹ học sinh nên quyết định việc đăng ký Tư vấn trước khi có di chúc chính thức (bước 2).

4. Tuyển sinh lớp 10 THPT, THCS hệ ngoài công lập

Các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-đào tạo, trung cấp xét tuyển theo quy định.

Học sinh chưa trúng tuyển vào các trường THPT, THCS, THPT công lập có thể đăng ký dự tuyển vào các trường THPT tư thục, trường THCS, THPT, trung tâm GDNN tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, trường trung học cơ sở cấp huyện, và các thị trấn và thành phố khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, các trường, trung tâm GDNN-GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh An Giang, các trường THCS, trường TDTT chất lượng cao về kế hoạch tuyển sinh các lớp 6 và 10 năm học 2019. – 2020.

Theo TTHN

Related Posts