TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

I. Tuyển thẳng (không áp dụng với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

1. Học sinh dân tộc thiểu số, học sinh tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 của các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh được tuyển thẳng vào 01 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh cư trú. Hộ khẩu thường trú hoặc xét tuyển thẳng vào các khóa THPT TX.

2. Học sinh khuyết tật; Học sinh đạt giải trên cấp quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…; Thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học phổ thông: tuyển thẳng vào 01 trường THPT thuộc huyện (thành phố) nơi đăng ký hộ khẩu. đăng ký nằm hoặc vào thẳng khóa học trung học phổ thông quốc gia. .

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng (xếp theo thứ tự ưu tiên) để được xét tuyển thẳng vào 01 trường THPT trên địa bàn huyện (thành phố) đang học hoặc 01 cơ sở giáo dục nơi học chương trình THCS. Đăng ký hộ khẩu thường trú.

>>> Xem thêm: Chỉ tiêu vào lớp 10 năm ngoái VĨNH PHÚC

hai. Tuyển sinh (không áp dụng với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

1. Tuyển sinh học thực hành ở trường trung học cơ sở

Học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các sở, ngành cấp tỉnh cử tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Học kỳ thứ hai của khóa học. Đợt 9 năm học 2020-2021, được đăng ký 2 nguyện vọng (theo thứ tự ưu tiên) để xét tuyển vào 01 trường THPT hoặc 01 cơ sở giáo dục có dạy học giáo dục THCS cấp THPT trên địa bàn (thành phố) nơi đến. họ nghiên cứu. Học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đang học trung học cơ sở.

Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Những lưu ý quan trọng thí sinh cần biết sau khi thi xong

2. Xét tuyển bằng điểm thi

Học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT không tổ chức thi hoặc trường THPT TX phải đăng ký dự thi tại trường THPT tổ chức thi để biết kết quả xét tuyển.

3. Kỳ thi

Áp dụng cho tất cả học sinh không thuộc diện tuyển thẳng nhưng có kết quả học tập, rèn luyện ở cấp THCS được xét tuyển và có nguyện vọng đăng ký học các chương trình Giáo dục thường xuyên lớp 10 hoặc lớp 10. Mỗi học sinh phải đăng ký dự thi tại trường trung học tổ chức kỳ thi.

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định và chuẩn hóa điểm chuẩn đầu vào của học sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông hoặc lớp 10 Trung học cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn riêng về tuyển sinh lớp 10 chương trình THCS.

1. Kỳ thi

Thí sinh dự thi THPT chuyên và THPT không chuyên thực hiện tương tự 3 bài thi: bài thi toán, bài thi văn và bài thi tổ hợp. Bài thi tổng hợp bao gồm kiến ​​thức ở 3 môn Tiếng Anh, Sinh học và Địa lý.

Đặc biệt, thí sinh xét tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp cần thi thêm 1 lần. Các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Lớp nghiệp vụ Tin học môn chuyên môn là môn Toán; môn Tiếng Pháp – Tiếng Anh môn quy định là môn Tiếng Anh.

2. Hình thức thi

Bài thi môn toán và môn ngữ văn được thực hiện theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên giấy trắc nghiệm.

Đề thi là hình thức trắc nghiệm, thí sinh trả lời vào 01 phiếu trả lời trắc nghiệm.

Các môn thi được thực hiện theo hình thức tự luận, thí sinh viết câu hỏi vào giấy thi.

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Tụy

3. Nội dung thi:

Toàn bộ giai đoạn THCS tập trung chủ yếu ở lớp 9, đặc biệt các môn sinh học, địa lý trong bài kiểm tra tổng hợp kiến ​​thức chỉ dành cho lớp 9 THCS.

Đề thi toàn diện có 60 câu trắc nghiệm (30 câu Tiếng Anh, 15 câu Sinh học, 15 câu Địa lý), có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Bài thi tổ hợp gồm 3 phần liên tiếp nhau, phần thứ nhất gồm 30 câu tiếng Anh (từ câu 1 đến câu 30), phần thứ hai gồm 15 câu môn Sinh học (từ câu 31 đến câu 45), phần thứ hai gồm 15 câu. .3 Địa lý có 15 câu hỏi (từ 46 đến 60).

Bài thi tiếng Anh có bốn phần: nghe, đọc, viết và kiến ​​thức ngôn ngữ.

Điểm bài thi theo thang điểm 10.

4. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)

1. Thi tuyển sinh

1.1.Trường THPT không chuyên

ĐXT = 2x (toán + văn) + tổ hợp + ưu tiên (nếu có).

1.2.Các môn chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

TXT=điểm toán + điểm văn + điểm toàn diện + 3 × điểm chuyên môn.

ĐXT được tính riêng cho từng môn chuyên.

1.3.Lớp không chuyên trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

DXT=2x (điểm toán + điểm văn) + điểm kiểm tra toàn diện

2. Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện cấp trung học cơ sở

2.1 Điểm được tính căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở trong từng năm học:

– Hạnh kiểm tốt (HK) và học lực khá (HL): 10 điểm;

– HK tốt và HL tốt hoặc HK tốt và HL tốt: 9 điểm;

– Loại khá, giỏi: 8 điểm;

– HK trung bình và HL khá hoặc HK khá và HL trung bình: 7 điểm,

– Thực hiện tốt và khá hoặc thực hiện khá và khá: 6 điểm;

– Các trường hợp khác: 5 điểm.

2.2 Tổng điểm xét ưu tiên cao nhất không quá 3 điểm.

2.3.ĐXT là tổng điểm tính theo kết quả học tập rèn luyện 4 năm cấp THCS đã được cộng điểm ưu tiên.

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào 10 THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ 2022

5. Đơn đăng ký xét tuyển và đăng ký học

1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm

1.1.Đơn đăng ký (theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

1.2.Giấy khai sinh (bản sao).

1.3.Học bạ THPT (bản chính).

1.4. Phiếu dự thi (đối với thí sinh đăng ký):

– Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021: sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp (ảnh đóng dấu giáp lai, khung ghi tốt nghiệp THCS) làm thẻ dự thi.

– Học sinh đã tốt nghiệp THCS những năm trước: Nộp 01 ảnh 4×6 theo kiểu chứng minh nhân dân, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển, để đăng ký học tại trường THPT của học sinh. Ký thông tin đăng ký vào phiếu dự thi.

1.5.Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận nghỉ học THCS tạm thời.

1.6 Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu có.

1.7- Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học trước, sau đây gọi chung là UBND cấp xã) không trong thời gian tù hoặc không. -Cải tạo giam giữ.Tuân thủ hoặc vi phạm pháp luật.

1.8- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hoặc các sở, ban, ngành có quyết định cử thí sinh tham gia dự thi từ học kỳ II lớp 9 năm học 2020-2021.

2. Nộp hồ sơ xét tuyển

2.1- Thí sinh chỉ dự tuyển vào trường THPT không chuyên hoặc cả trường THPT không chuyên và trường THPT năng khiếu: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường THPT nơi thí sinh đăng ký tuyển sinh.

2.2- Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: nộp hồ sơ tại 01 trường THPT.

>>> Xem thêm: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Theo TTHN

Related Posts