TTTS vào 10 2023: Sở GD Hà Nội hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Sở GD Hà Nội hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

người đầu tiên. cho cơ sở giáo dục công lập:

Theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, các trường cao đẳng, đại học cần tăng cường quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Đơn vị sự nghiệp công lập Tài sản Nhà nước HA đã thực hiện tốt kế hoạch 3158/KH-SGD&ĐT ngày 20/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4 của UBND TP Hà Nội , 2017 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Thực hiện ba tuyên truyền và chấn chỉnh thu chi của nhà trường đúng quy định.

2. Cơ sở giáo dục tư thục:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội, ban hành quy chế tuyển sinh vào lớp 10 THPT và nhiều cấp học ngoài đại học. giáo dục công cộng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu đăng ký phân bổ địa điểm tuyển sinh năm học 2018-2019 của các trường ngoài công lập phải có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị (hoặc chủ sở hữu trường) và hiệu trưởng theo quy định.

3. Thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh:

– Hạn nộp hồ sơ là ngày 30/01/2018.

– Báo cáo bằng giấy gửi Bộ Kế hoạch – Tài chính, file dữ liệu gửi về hòm thư: kehoach@hanoiedu.vn, thông tin liên hệ Đội Thống kê – Kế hoạch phát triển, liên hệ điện thoại 02439393912.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học cơ sở nghiêm túc thực hiện và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo đúng quy định.

Theo TTHN

Related Posts