TTTS vào 10 2023: Thái Bình lùi lịch thi vào lớp 10 năm 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thái Bình lùi lịch thi vào lớp 10 năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: thời gian thi điều chỉnh từ ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2021 sang ngày 05 và 06 tháng 6 năm 2021;

– Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập diện rộng: Điều chỉnh thời gian thi từ ngày 8, 9/6/2021 sang ngày 19, 20/6/2021.

Theo TTHN

Related Posts