TTTS vào 10 2023: Thay đổi cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thay đổi cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 mới

Bộ Giáo dục Khánh Hòa Đề xuất Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 THPT công lập Điểm trung bình cả năm (TBCN) của 4 năm giáo dục trung học sẽ được đưa vào.

Trước đây, tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của tỉnh theo phương thức xét tuyển (riêng là thi tuyển do Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức) từ năm học 2013-2014. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng của hai loại điểm, bao gồm: tổng điểm xét theo học lực đào tạo 4 năm THCS; tổng điểm ưu tiên, điểm thưởng (nếu có). Trong đó, điểm tính theo học lực của học sinh THCS trong từng năm học được tính như sau: hạnh kiểm tốt, học lực khá: 10 điểm; hạnh kiểm tốt, học lực khá hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm điểm; hạnh kiểm tốt, học lực khá: 8 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực khá hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm; hạnh kiểm tốt, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm chung, học lực khá: 6 điểm; các trường hợp còn lại: 5 điểm.

Cách tính điểm trên không phân biệt số học sinh có thành tích học tập như nhau nhưng khác điểm trung bình 4 năm THCS. Chẳng hạn, điểm thi vào lớp 10 không phân biệt học sinh đạt học lực, loại giỏi, hạnh kiểm trung bình tối đa là 10,0 điểm/năm hay trung bình cộng tối thiểu là 8,0 điểm. Tất cả 40 điểm (không kể điểm ưu tiên, cộng thêm). Những năm gần đây, Bộ GD-ĐT đã phải xây dựng tiêu chí phụ để xét điểm TBCN cho lớp 9 khi nhiều học sinh dự thi vào lớp 10 có điểm bằng nhau. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn chưa đủ. và không có sự khác biệt đáng chú ý.

Một cách nhìn khác về kết quả tốt nhất của Đồng đội nam Thanh Hà lần thứ 10 năm 2018

Dự kiến ​​điểm trung bình 4 năm THCS sẽ tính vào điểm xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây

Phân loại học sinh rõ ràng hơn

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD-ĐT đã xây dựng cách tính điểm đầu vào năm học 2018-2019 mới, để những học sinh “trung bình” có học lực ngang nhau nhưng điểm 4 năm cao được không được gửi đến các trường trung học khác nhau. Theo cách tính mới, điểm xét tuyển đầu vào bằng tổng của 3 loại điểm sau: tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện 4 năm THCS và học lực (vẫn tính theo năm); tổng điểm ưu tiên, điểm thưởng (nếu có); tổng điểm 1/10 của điểm trung bình 4 năm học THCS.

Giám đốc Sở GD-ĐT Băng Tử cho biết, việc nâng điểm chuẩn trung bình cả 4 năm THCS nhằm phân loại tốt hơn, bảo vệ quyền lợi của học sinh. Với cách tính mới, học sinh có điểm trung bình 10,0/năm trong 4 năm cấp 2 sẽ được tính theo công thức: 40+(10+10+10+10)/10=44 điểm. Đối với học sinh có điểm trung bình 8,0/năm ở cấp THCS, phép tính là: 40+(8+8+8+8)/10=43,2 điểm. Vì vậy, thí sinh có điểm TBCN cao hơn sẽ được ưu tiên xét tuyển.

Cách tính điểm mới cũng đảm bảo không có học sinh có học lực và hạnh kiểm kém có điểm quy đổi thành học lực 4 năm THCS cao hơn học sinh có học lực và hạnh kiểm cao. Tức là cộng 1/10 điểm trung bình của 4 năm THCS thì điểm quy đổi ra xếp loại của học sinh 4 năm THCS đảm bảo trật tự giữa các loại xếp loại hạnh kiểm. Ví dụ, học sinh A 4 năm học có học lực khá, hạnh kiểm tốt (40 điểm), điểm trung bình 4 năm học đạt từ 8,0 điểm trở lên thì phép tính là: 40+(8+8+8+8)/ 10=43, 2 điểm. Còn học sinh B có hạnh kiểm khá và học lực tốt 3 năm học, học lực khá và hạnh kiểm tốt 1 năm (39 điểm), điểm trung bình 4 năm học cao nhất là 10.0 sẽ là: 39+(10+)10+10 +10)/10 = 43 điểm. Do đó, mặc dù học sinh B có điểm trung bình 4 năm cấp 2 cao nhất (10,0) nhưng điểm chuyển tiếp 4 năm cấp 2 của học sinh A vẫn cao hơn học sinh B.

Khi giải thích về việc lấy điểm trung bình 4 năm THCS chia cho 10, thầy Tú cho biết: Theo ví dụ trên, điểm tính theo học lực và rèn luyện 4 năm THCS của học sinh B thấp hơn 1 điểm. hơn học sinh A. Tuy nhiên, tổng điểm trung bình cộng trong 4 năm THCS của học sinh B (40 điểm) cao hơn học sinh A (32 điểm) là 8 điểm. Vậy để đảm bảo điểm quy đổi điểm 4 năm THCS của học sinh A lớn hơn điểm của học sinh B thì phải chia 8 điểm cho một số lớn hơn hoặc bằng 9 sao cho kết quả của phép chia là ít hơn 1. Và 10 là số được chọn vì chia cho 10 rất đơn giản và không cần làm tròn số.

Theo TTHN

Related Posts