TTTS vào 10 2023: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Huế năm 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Huế năm 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế diễn ra trong 3 ngày. Ngày 03/6/2023: Thi 03 môn chung (sáng: kiểm tra ngữ văn; chiều kiểm tra toán và ngoại ngữ). Ngày 04/6/2023: Thi môn nghiệp vụ. Ngày 05/06/2023: Kiểm tra miệng tiếng Anh buổi sáng, kiểm tra bù vào buổi chiều.

2. Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Ngày 03/6/2023, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh lớp 10, tổ chức thi tổng cộng 02 bài (sáng: văn; chiều: toán).

3. Trường THPT công lập

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập thực hiện vào ngày 03/6/2023 với 03 buổi thi chung (sáng thi môn văn; buổi chiều thi môn toán và ngoại ngữ). Còn lại các trường THPT và trung tâm GDNN-GDTX phương thức tuyển sinh là xét tuyển.

4. THPT Huế, Đại học Sư phạm – Huế;Trường THPT Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Huế

Trường THPT Chuyên Huế, Trường Đại học Sư phạm – Huế; Trường THPT Chuyên Khoa học Huế sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét theo chỉ đạo tại Công văn số 131/TB-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Trường THPT Huế Trường , Trường Đại học Sư phạm Huế phê duyệt. Theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và đào tạo, Trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Huế có phương án tuyển sinh riêng cho hoạt động của các trường đại học, trung học chuyên nghiệp. Sau khi có kết quả xét tuyển, đề nghị trường THPT chuyên báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Theo TTHN

Related Posts