TTTS vào 10 2023: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Năm học 2021-2022, tỷ lệ tuyển sinh của các trường THPT công lập và tư thục (gọi chung là THPT) là 75% học sinh tốt nghiệp THCS; tuyển sinh vào các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học sinh tốt nghiệp THCS hệ giáo dục thường xuyên 25% học sinh tốt nghiệp THCS.

Chỉ tiêu tuyển sinh là học sinh trong độ tuổi quy định đã tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 hoặc những năm trước đó theo hệ song bằng (tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS). Ngoài ra, cần lưu ý học sinh đăng ký vào các trường phổ thông dân tộc nội trú phải là con em đồng bào dân tộc thiểu số hoặc con em người Kinh định cư ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Học sinh đăng ký dự thi tại các trung tâm huấn luyện, hướng dẫn và thi đấu thể thao phải thực hiện theo công văn của UBND tỉnh (do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện).

Chi tiết như sau:

Tỉnh An Giang Thông Báo Tuyển Sinh LOP 10 2021

>>> Xem thêm: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2021-2022

Theo TTHN

Related Posts