TTTS vào 10 2023: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

I. Các Bài Văn Vào Lớp 10

Đầu tiên. Phương thức xét tuyển

a) Vòng đầu tiên: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng các điều kiện dự tuyển.

b) Vòng 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đạt sơ tuyển đợt 1.

Môn thi: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 1 chuyên khoa hoặc 2 chuyên khoa.

Xét tuyển học sinh vào lớp 10 chuyên và lớp không chuyên trường chuyên dựa trên kết quả thi (nếu học sinh muốn)nếu không thông qua, học sinh tiếp tục xem xét lớp 10 Theo quy chế tuyển sinh lớp 10.

2. ngày thi: Từ ngày 8 đến ngày 10/6/20hai mươi ba.

3. Môn thi

học sinh thi 3 Môn cơ sở hay còn gọi là môn không chuyên (Gồm: Toán, Văn, Anh) và 1 chuyên môn hóa hoặc 2 chuyên ngành.

học sinh Có thể thi 1 chuyên môn hóa hoặc 2 môn học (nếu học sinh muốn) giống cái này Trong năm học vừa qua, các môn nghiệp vụ được chia thành 3 nhóm môn để tổ chức thi và học sinh được chọn 3 nhóm của 2 môn nghiệp vụ để thi theo các kỳ thi khác nhau, cụ thể:

+ Toán, tin, văn.

+ chất liệuI Elịch sử, sinh học.

+ hóa học, địa lýI ETiếng Anh.

4. Hình thức: Đề thi theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp giữa hình thức tự luận và câu hỏi trắc nghiệm, phần nghe nói tiếng Anh chuyên nghiệp.tin học sẽ thi tin học chương trình máy tính.

5. Thời gian thi

– Thời gian thi các môn không chuyên: 120 phút đối với môn Toán, Ngữ văn và 60 phút đối với môn Tiếng Anh.

– Thời gian làm bài thi môn chuyên: 120 phút đối với môn Hóa học và Tiếng Anh, các môn: Toán, Tin học, Vật lýI Esinh vật học, văn học, lịch sửđịa lýI E Đó là 150 phút.

6. Tiêu chuẩn nhập học

a) Lớp chuyên nghiệp

Trường học trường trung học cơ sở Chuyên gia Nguyễn Quang DiệuTrường học trường trung học cơ sở Chuyên Nguyễn Đình Chiểu: Tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán, LýI EHóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lýtôi và Tiếng Anh.

– Tuyển sinh không quá 2 lớp/môn Toán và Tiếng Anh vào các trường chuyên; chọn 1 lớp/trường chuyên đối với các môn còn lại, mỗi lớp đặc cách tuyển không quá 35 học sinh/lớp.

– Đối với các ngành có số lượng đăng ký dự tuyển ít, tuyển không đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn ngành, chuyên ngành hoặc điều chỉnh số lượng lớp chuyên ngành theo đối tượng dự tuyển. nguyện vọng dự thi, điều kiện dạy học và chất lượng của các trường chuyên nghiệp.

b) Loại không chuyên nghiệp: Mỗi trường chuyên tuyển sinh không quá 2 lớp không chuyên, sĩ số mỗi lớp không quá 40 học sinh/lớp và đảm bảo số học sinh lớp không chuyên không quá 20% tổng số học sinh toàn trường. .

7. Khu vực tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh được đăng ký vào một trong hai trường chuyên nghiệp của tỉnh.

8. Tổ chức kiểm tra, chấm bài: Tổ chức Hội đồng chấm thi 2 (hai) Các trường chuyên trong tỉnh; tổ chức thi 1 (một) Hội đồng chấm thi phòng Giao dục va đao tạo tổ chức.

9. Quy chế, điều kiện xét tuyển, cách thức đăng ký xét tuyển

MỘT) Quy tắc và điều kiện nhập học

– Chỉ tuyển những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, đã dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi tuyển, các bài thi đều đạt từ 2 điểm trở lên.

– Đối với sinh viên thi 2 môn chính, kết quả thi sẽ xét đến các môn sinh viên đã dự thi ở môn 1, nếu sinh viên không đạt ở môn 1 thì tiếp tục xét đến môn 2 mà sinh viên đã dự thi.

– Điểm xét tuyển chuyên ngành: Là tổng điểm các bài thi ngoài chuyên ngành và điểm thi chuyên môn tương ứng của các chuyên ngành. (Người đàn ôngkết quả thi không chuyên Hệ số tính 1; điểm thi môn học Yếu tố chuyên môn hóa 2).

– Kết quả thi tuyển hệ không chuyên: tổng điểm của hệ không chuyên và chuyên (tất cả các điểm kiểm tra là 1).Trường hợp xét tuyển 2 ngành thì ngành nào có điểm xét tuyển cao nhất sẽ được ưu tiên.

hai) Làm thế nào để đăng ký nhập học

– Xét tuyển vào lớp chuyên: Theo điểm xét tuyển vào lớp chuyên từ cao xuống thấp, xét phân bổ đủ chỗ theo từng chuyên ngành. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào tiêu chí cuối cùng thì thí sinh tiếp tục được xét theo thứ tự ưu tiên như sau: Thí sinh có điểm thi môn thi cao hơn được vào; thí sinh có điểm sơ tuyển cao hơn; ở các môn đã xét tuyển đối với các kỳ thi lớp 9 Có điểm trung bình môn học cao hơn; đạt điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn.

– Xét tuyển vào các lớp không chuyên: Căn cứ vào ngưỡng điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét tuyển đủ số thí sinh vào lớp không chuyên theo thứ tự từ cao xuống thấp. Nếu xét đến tiêu chí cuối cùng mà có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển thì tiếp tục xét ưu tiên các ngành sau: không chuyên; Có điểm sơ tuyển cao hơn; CĐiểm trung bình các môn cuối năm lớp 9 cao hơn.

hai. Nhập học lớp 10

Đầu tiên. Phương thức xét tuyển: Vào lớp 10 theo phương thức nhận vào.

2. Thời gian nhập học: Sinh viên nộp hồ sơ Tuyển sinh từ 01/6 đến 05/6/2023; Công bố kết quả xét tuyển trước ngày 10/7/2023.

3. Cách tính điểm xét tuyển:

Một. Việc xét tuyển dựa trên 4 năm học tập và rèn luyện của học sinh đủ điều kiện ở cấp THCS để liên thông lên lớp 10.

b.Điểm thi đầu vào = Tư cách bậc 6 + Tư cách bậc 7 + Tư cách bậc 8 + Tư cách bậc 9 × 2 + điểm ưu tiên (nếu có).

(TĐBCN: Điểm trung bình các môn cả năm học)

c. Điểm hạnh kiểm = Tổng điểm ACT trong 4 năm học trung học. Trong đó, hạnh kiểm tốt 2,5 điểm; hạnh kiểm khá 2,0 điểm; hạnh kiểm trung bình 1,5 điểm.

* ghi chú:

Điểm xét tuyển được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu thập phân.

Nếu bạn lưu một lớp, bạn sẽ nhận được điểm cho năm lặp lại của lớp đó.

Xem sự ưu tiên: tỷTuân thủ số thư chính thức 138/UBND-KGVX 03/05/2018 UBND tỉnh Chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách tuyển sinh lớp 10 trường trung học cơ sở.

– Đối với trường hợp du học trở về hoặc các trường hợp tương tự khác không đánh giá kết quả học tập dựa trên điểm số sẽ được giải thích riêng.

4. Tiêu chuẩn nhập học: tuyển dụng 70% Số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và vào học lớp 10 trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Đối với học sinh không đỗ vào lớp 10 sẽ tham gia học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên ở trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT tổ chức theo kế hoạch giáo dục.

5. khu vực tuyển sinh: Huyện, thành phố nơi học sinh học lớp 9 hoặc huyện, thành phố nơi học sinh thường trú hoặc ranh giới giữa huyện và thành phố.

Địa bàn ranh giới huyện – thành phố được xác định là địa bàn xã, phường, thị trấn nơi học sinh học lớp 9 hoặc địa bàn trường trung học phổ thông nằm giữa nơi thường ở của học sinh và địa bàn của xã, phường, thị trấn. phường hoặc thị trấn. Các địa điểm đăng ký học đều nằm cạnh nhau.

6. Đăng ký mong: sinh viên đăng ký 2 (hai) Tuyển sinh 2 nguyện vọng (hai) Các trường THPT cùng huyện, cùng thành phố hoặc giáp ranh đã đăng ký xét tuyển thì thứ tự ưu tiên xét tuyển là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

7. Sốcmong lựa chọn

MỘT) dựa trên Người đàn ôngkỳ thi tuyển sinhHội đồng xét tuyển sẽ xét tuyển 1 người theo kết quả xét tuyển theo nguyện vọng của bản thân (từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển dụng Mỗi trường tuyển đủ chỉ tiêu); Phương án 2 sẽ chỉ được xem xét nếu họ không đủ điều kiện cho phương án 1.

* ghi chú: Cùng trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 2,0 Xem.

hai) Xét đến tiêu chí cuối cùng, có nhiều học sinh có mức điểm xét tuyển bằng nhau, căn cứ vào điểm đức hạnh.

Theo TTHN

Related Posts