TTTS vào 10 2023: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Tuyên Quang 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Tuyên Quang 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. đối tượng

a) Tuyển sinh lớp 10 THPT đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (kể cả những học sinh đã tốt nghiệp trước đó, nếu còn trong độ tuổi đi học, có hồ sơ hợp lệ, có nguyện vọng học vào lớp 10 này). Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cần tiếp nhận tuyển sinh bổ sung từ các tỉnh lân cận (gồm những học sinh đã tốt nghiệp các năm trước nếu còn trong độ tuổi đi học, có hồ sơ hợp lệ, có nguyện vọng học tiếp lên lớp 10).

b) Ngoài nội dung quy định tại mục a/1/I, học sinh đang học tại Trường PTDTNT tỉnh, Sơn Dương ATK phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Số tân sinh viên thuộc các xã, thôn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có hộ khẩu thường trú và đã học liên tục trên 3 năm tính đến thời điểm nhập học (riêng các địa bàn khác không có số lượng nhập học). vượt quá 10% tổng số tân sinh viên), sinh viên dân tộc Jing (không quá 5% tổng số tân sinh viên) (có hộ khẩu thường trú và học liên tục từ 3 năm trở lên). Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn tính đến thời điểm tuyển sinh ở xã, thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

– Năm lớp 7, 8, 8, 9 xếp loại Khá, học lực giỏi. Các thí sinh đến từ các dân tộc Cờ Lao, Lô Lô, Pu Péo, Ngái, Pà Thẻn, Thủy, Xtiêng, Cơ Tu, Xơ Đăng, Thổ, La Hủ, Ê Đê, Khmer, Xinh Mun, Giáy, Thái, La Chí . , Mường, Mông có hạnh kiểm xếp loại khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên trong các năm học trước khi vào lớp.

c) Để đăng ký vào trường Trung học Yingcai, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của phần a/1/II, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Xếp loại hạnh kiểm và học lực của các lớp cấp THCS trong năm học từ khá đến tốt;

– Tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên.

d) Tuyển sinh vào các Trung tâm GDTX tỉnh Hà Nội, Trung tâm GDNN- Dạy nghề các vùng miền đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các thành phần kinh tế đang công tác tại tỉnh Tuyên Quang đã tốt nghiệp THCS (hệ 02).

lop 10 Tuyen Quang 2021 Thông tin tuyển sinh

Thông tin đăng ký vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2021

Thông tin đăng ký vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2021

lop 10 Tuyen Quang 2021 Thông tin tuyển sinh

Thông tin đăng ký vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2021

Thông tin đăng ký vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2021

Thông tin đăng ký vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2021

Thông tin đăng ký vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang 2021

>>> Xem thêm: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2021- Chi tiết

Theo TTHN

Related Posts