TTTS vào 10 2023: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội 2020

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố mã số tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên công lập năm 2020. Bảng dưới đây thể hiện tỷ lệ học sinh đăng ký vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm học 2020-2021, tính theo số học sinh đăng ký dự thi, ký NV1 và số học sinh đăng ký dự thi trường học.

Trường có tỷ lệ trúng tuyển cao thứ hai là THPT Jinlian 1/2,59 (số lượng đăng ký NV1 là 1551, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 600).

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2020-2021

Vòng loại lop 10 Hà Nội 2020 - xem tất cả các trường

Theo TTHN

Related Posts