TTTS vào 10 2023: Trường THPT Chuyên Lê Khiết công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Trường THPT Chuyên Lê Khiết công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Tiêu chí xét tuyển và số lượng học sinh được duyệt vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường THPT Tài năng Leqie như sau:

1. Tiêu chuẩn tuyển sinh năng khiếu vào lớp 10 THPT: (Những học sinh đã tốt nghiệp THCS, có điểm môn không chuyên từ 2,0 trở lên, điểm môn chuyên từ 4,0 trở lên đều được xét tuyển).

– Lớp chuyên Toán: Điểm xét tuyển từ 37,60 trở lên, số học sinh trúng tuyển: 70;

– Các môn tin học:

+ Nguyện vọng chuyên ngành Tin học: điểm xét tuyển trên 26,95, số nguyện vọng trúng tuyển: 24;

+ Nếu xét chuyển từ chuyên toán sang chuyên tin học: điểm xét tuyển từ 36,15 trở lên, số học sinh đủ điều kiện: 12;

Lớp Vật lý: Điểm xét tuyển từ 35,10 trở lên, số HS đủ điều kiện: 35;

– Môn Hóa: Điểm xét tuyển từ 36,95 trở lên, số HS đủ điều kiện: 35;

Chuyển ngành sinh học: điểm xét tuyển trên 27,75, số HS đủ điều kiện: 35;

– Môn Ngữ văn, điểm xét tuyển từ 34,20 trở lên, số đủ điều kiện: 35;

– Lớp chuyên Tiếng Anh: điểm xét tuyển trên 38,80, số học sinh đăng ký: 70;

– Các bài Lịch sử – Địa lý:

+ Ngành Lịch sử: điểm xét tuyển trên 29,20, số nguyện vọng trúng tuyển: 18;

+ Ngành Địa lý: điểm xét tuyển trên 28,55, số lượng xét tuyển: 17;

2. Điểm chuẩn xét tuyển vào 10 lớp không chuyên: 23. Trên 10 điểm, số lượng trúng tuyển: 80 người (thí sinh đã tốt nghiệp THCS, có điểm môn không chuyên từ 2,0 trở lên, điểm thi kết thúc học phần từ 4,0 trở lên ).

3. Tổng số học sinh toàn trường:

– Các lớp chuyên: 351 học sinh.

– Lớp không được chuyển nhượng: 80 học sinh.

– Tổng số học sinh: 431 (có danh sách kèm theo). So với chỉ tiêu: 430 học sinh (tỷ lệ: 100,23%).

Theo TTHN

Related Posts