TTTS vào 10 2023: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2016

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2016. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Quy định xét tuyển:

a) Độ tuổi vào lớp 1 của trường phổ thông bình thường được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông bình thường hiện hành.

b) Bảo đảm tuyển chọn những học sinh sáng dạ, học lực vượt trội ở trường trung học cơ sở và có năng lực thi các môn chuyên.

c) Bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

2. Yêu cầu về trình độ:

– Xếp loại hạnh kiểm, học lực của lớp THCS cả năm học từ khá đến tốt;
– Tốt nghiệp THCS loại khá trở lên.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 475 học sinh, trong đó:

– 11 lớp chuyên x 35 học sinh/lớp = 385 học sinh;

– 02 lớp không chuyên x 45 học sinh/lớp = 90 học sinh.

4. Đơn đăng ký: Mỗi sinh viên được đăng ký 01 môn nghiệp vụ.

5. Đơn đăng ký: Bản sao Giấy khai sinh; Giấy nghỉ học THCS hoặc Giấy nghỉ học tạm thời THCS; Đơn xin học (theo mẫu); Học bạ THCS.

6. Tổ chức tuyển dụng: Thực hiện vòng 02.

– Vòng 1: Sơ tuyển được tổ chức theo quy định tại Điều 23 Khoản 4 điểm a Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đợt 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đạt sơ tuyển đợt 1.
a) Môn thi và câu hỏi:
– Các môn thi: toán, văn, tiếng Anh và 01 môn nghiệp vụ. Nếu môn thi là môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì mỗi môn phải thi 2 bài: một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên;
– Đề thi: Đề thi theo hình thức 1 đề. Riêng môn Tiếng Anh, làm tốt phần tự luận và trắc nghiệm.
b) Điểm bài thi và hệ số bài thi:
– Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, nếu bài thi sử dụng tiêu chuẩn chấm điểm khác thì phải quy đổi điểm bài thi về thang điểm 10;
– Hệ số điểm thi: Hệ số 1 đối với điểm thi không chuyên và Hệ số 2 đối với điểm thi chuyên.
c) Thời gian thi:
– Các bài thi không chuyên: Toán và Ngữ văn 120 phút, Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan (thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm) 60 phút;
– Môn thi chuyên: Hóa học và Tiếng Anh thời gian 120 phút, các môn khác 150 phút.
d) Kết quả thi tuyển:
– Điểm xét tuyển vào các môn chuyên là tổng của điểm thi không chuyên và điểm thi chuyên (đã tính hệ số);
– Điểm xét tuyển không chuyên là tổng điểm của điểm không chuyên và điểm chuyên (điểm xét tuyển tính theo hệ số 1).
e) Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh dự thi tuyển, làm đủ các bài thi theo quy định, không có vi phạm trong xét tuyển và có điểm mỗi môn thi từ 2 trở lên.
– Xét tuyển vào lớp chuyên: Theo điểm xét tuyển vào lớp chuyên từ cao xuống thấp, xét phân bổ đủ chỗ theo từng chuyên ngành. Trường hợp xét đến tiêu chí cuối cùng có nhiều thí sinh bằng điểm hơn thì xét theo thứ tự ưu tiên như sau: Điểm bài thi môn nào cao hơn; Điểm sơ tuyển cao hơn; Điểm trung bình các môn thi vào lớp 9 cao hơn; Đạt điểm trung bình chung cao hơn trong các môn cuối năm lớp 9.
– Xét tuyển vào lớp không chuyên: Theo ngưỡng điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét tuyển đủ điểm chuẩn vào lớp không chuyên từ cao xuống thấp. Nếu xét toàn diện các tiêu chí cuối cùng, thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn trong cùng một tổ hợp xét tuyển tiếp tục được xét theo thứ tự ưu tiên như sau: thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn sẽ tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên; có điểm sơ tuyển cao hơn, đạt điểm trung bình cao hơn.
7. Ngày thi: Ngày 7, 8 tháng 6 năm 2016.
8. Cơ quan thực hiện
a) Hiệu trưởng trường trung học chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển sinh chi tiết trình lãnh đạo sở phê duyệt trước ngày 16 tháng 5 năm 2016; thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh đến học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân toàn tỉnh.
b) Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập ban công bố, sao in đề thi, hội đồng thi, hội đồng coi thi, hội đồng phúc khảo.
c) Mỗi ​​trường THPT công lập: 10 giáo viên được chọn để coi thi; các môn Văn, Toán mỗi môn bố trí 02 giáo viên; Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học mỗi môn bố trí 01 giáo viên ( được tuyển chọn với tinh thần trách nhiệm cao Giáo viên đạt chuẩn); lập danh sách kiểm tra nộp về Phòng Kế toán và QLCLGD trước ngày 20/5/2016 (Nguyễn Minh Tuấn nhận).
(Lưu ý: Những học sinh đã trúng tuyển Youzhong sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển THPT để tránh tình trạng số lượng lớn thí sinh ảo nộp hồ sơ vào THPT).

(Tuyensinh247.com – Cơ sở THPT Chuyên Thái Bình)

Related Posts