TTTS vào 10 2023: Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Phương thức xét tuyển

1. Tuyển thẳng:

1.1.Học sinh đang học tại trường THCS Lishi và trường THCS Mishima, học sinh dân tộc thiểu số: được nộp hồ sơ trực tiếp vào trường THPT thuộc tỉnh hoặc 01 trường THPT trên địa bàn (thành phố, thị xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trừ Trường trung học tài năng Yongfu) ..

1.2- Học sinh khuyết tật; Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật cấp trung học phổ thông: được đăng ký dự tuyển trực tiếp tại 01 trường THPT thuộc huyện (thành phố, thị xã) nơi đăng ký dự tuyển. Nơi thường trú của cô (ngoại trừ trường trung học Yongfu).

Mỗi học sinh chỉ được nộp hồ sơ trực tiếp vào một trường THPT.

2. Đầu vào:

2.1.Tuyển sinh THCS theo kết quả học tập và rèn luyện: học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các sở, ban, ngành cấp tỉnh tuyển chọn tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo Các Bộ, cơ quan Trung ương cho phép 01 tháng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào 01 trường THPT trên địa bàn học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (trừ Trường Chuyên Vĩnh Phúc) trong thời gian trước, trong và sau đó kỳ thi.

2.2.Xét tuyển theo điểm thi: Trường THCS Lianbao xét tuyển dựa trên điểm thi của học sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Thi tuyển:

Tất cả học sinh không thuộc diện nhập học trực tiếp nhưng muốn đăng ký vào trường trung học phải nộp đơn. Mỗi học sinh phải đăng ký dự thi vào 01 trường THPT công lập (THPT không chuyên, THPT năng khiếu).

Để đảm bảo chất lượng công tác tuyển sinh, Bộ GD-ĐT xác định và quy định điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT theo huyện, thành phố, thị xã theo kết quả điểm thi.

hai. Tiêu chí và hồ sơ ứng tuyển cho các ứng cử viên:

1. Điều kiện dự tuyển:

1.1. Điều khoản chung:

Một. Có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc hoặc đang học THCS tại Vĩnh Phúc.

b) Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

c. Có độ tuổi quy định tại Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d.Không học trung học.

1.2. Các quy định khác:

Một. Đối với học sinh đăng ký vào trường trung học tài năng Yongfu:

+ Xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên đối với tất cả các năm học THCS.

+ Tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên.

+ Học sinh dự thi môn Tiếng Anh Chuyên hoặc Tiếng Pháp – Tiếng Anh Chuyên phải có học phần Tiếng Anh liên tục 4 năm cấp THCS.

b) Học sinh dự tuyển vào trường THPT dân tộc tỉnh: người dân tộc thiểu số.

c. Đối với học sinh thuộc xã gần thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) của TP.Hà Nội muốn đăng ký dự thi có thể đăng ký tại một trong hai trường: THCS&THPT Hai Bà Trưng và THCS Phúc Yên. Trường trung học nếu họ muốn. các điều kiện sau:

+ Đã vào trường THCS&THPT Hai Bà Trưng: Lớp 9 và lớp 1 có hạnh kiểm khá, học lực khá.

+ Thi vào trường THPT Phúc Yên: Học lực lớp 9 lớp 9. Hạnh kiểm và học lực khá trở lên.

Các vấn đề khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

2. Hồ sơ dự tuyển:

2.1. Điều khoản chung:

Một. Đơn đăng ký (theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

b) Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

c. Bảng điểm gốc.

d. Bằng chứng về việc được hưởng các chế độ ưu tiên và khen thưởng, nếu có.

đ) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT những năm trước phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (huyện, thị trấn) hoặc cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý chứng minh thí sinh không trong thời gian thi hành án, phạt tù hoặc hạn chế quyền công dân.

2.2.Các tình huống khác:

Một. Học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường DTNT:

+ Đơn có xác nhận của UBND cấp xã, cấp huyện (gọi tắt là UBND cấp xã).

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Giấy khám sức khỏe của bệnh viện trên cấp huyện chứng minh học sinh có sức khỏe tốt, có thể đi học.

b) Đối tượng dự tuyển: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định cử học sinh tham gia dự thi.

3. Game bài:

3.1.Học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015:Làm thẻ dự thi bằng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường nơi học sinh tốt nghiệp THCS cấp (có dán ảnh giáp với trường THCS mà học sinh theo học).

3.2.Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT những năm trước:Nộp 01 ảnh 3×4 chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cho trường THPT nơi đăng ký dự thi, ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh trong hồ sơ dự thi.

4. Đăng ký tuyển dụng:

Học sinh đăng ký vào trường nào phải nộp hồ sơ tại trường đó. Đặc biệt:

4.1. Nhập học trường năng khiếu và tài năng Yongfu:

Học sinh đủ điều kiện đăng ký nhập học dựa trên các nguyện vọng sau:

Một. Môn thi chuyên Toán và Tiếng Anh: Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Đặc biệt:

+ Nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Toán được đăng ký như nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tin (Đề thi môn nghiệp vụ môn toán và tin học kiểm tra toàn diện môn nghiệp vụ)Nguyện vọng đăng ký vào lớp không chuyên3.

+ Nguyện vọng 1 thi vào lớp chuyên Anh và nguyện vọng 2 vào học lớp Pháp-Anh(Các ngành Tiếng Anh và các ngành Tiếng Pháp, Tiếng Anh thi chung một kỳ thi)Nguyện vọng đăng ký vào lớp không chuyên3.

b) Môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Sử-Địa, Tiếng Pháp-Tiếng Anh: Đã công bố tuyển sinh các lớp không chuyên, riêng các lớp không chuyên là môn Tiếng Anh. anh trai.

4.2 Vào trường PTDTNT tỉnh:

Một. Xét tuyển thẳng: Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng tại Trường PTDTNT tỉnh.

b) Điều kiện dự tuyển: Đăng ký 2 nguyện vọng. Nguyện vọng một là trúng tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên quốc học của tỉnh, nguyện vọng hai là xét tuyển vào trường THPT không chuyên. Học sinh nộp đơn, đến trường làm thủ tục dự thi, nộp hồ sơ dự thi. 2. Trường THPT không chuyên lập danh sách học sinh dự thi vào trường THPT dân tộc cấp tỉnh và kèm theo ngày gửi dữ liệu đăng ký.

4.3. Tiếp cận các trường khác:

Một. Mỗi học sinh đăng ký xét tuyển thẳng, dự thi, xét tuyển vào 01 trường THPT theo quy định trên.

b) Học sinh đăng ký dự tuyển vào trường cấp 3 Lianbao (không xét tuyển thẳng hoặc thi tuyển) vẫn phải đăng ký dự thi tại trường cấp 3 công lập khác để lấy điểm thi làm căn cứ nhập học.

ba. Môn thi, đề cương thi, thời gian thi, bài thi:

1. Đối với trường không chuyên.

1.1.Các môn thi:Toán, Văn và môn thứ ba. Môn thứ ba công bố sớm nhất 15 ngày trước khi kết thúc năm học.

1.2.Thời gian thi:Mỗi môn toán và văn 120 phút, môn thứ ba 60 phút.

2. Trường chuyên biệt:

2.1.Các môn thi:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn chuyên. Chủ đề của bất kỳ khóa học chuyên nghiệp là chủ đề. Trong đó, đối với lớp chuyên Tin học, môn học được xác định là môn toán và đối với lớp chuyên Pháp – Anh, môn học được chỉ định là Tiếng Anh.

2.2.Thời gian thi:

Một. Môn không chuyên (hệ số 1): Toán, Văn thời gian làm bài 120 phút; Tiếng Anh 90 phút.

b) Môn chuyên (Hệ số 2): 150 phút.

3. Quy trình kiểm tra: Toàn bộ giai đoạn trung học cơ sở chủ yếu là lớp 9.

4. Đề thi:

4.1.Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phân phối và sao chép. Đề thi được phát cho từng thí sinh.

4.2.Tất cả các câu hỏi được quy định thang điểm 10.

4.3.Bài thi môn Ngoại ngữ được chia thành ba phần: nghe, đọc và viết.

Bốn. Tổ chức thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

1. Tổ chức thi:

1.1 Đối với trường THPT không chuyên:

Ngày, Giờ thi

môn thi

Thời gian giao đề tài cho thí sinh

thời gian làm bài tập

thời gian làm bài tập

Sáng: 06/09/2015

văn học

08:00

08:05

120 phút

Chiều: 06/09/2015

môn học thứ ba

14:00

14:05

60 phút

Sáng: 06/10/2015

toán học

08:00

08:05

120 phút

1.2.Trường trung học tài năng Yongfu:


Ngày, Giờ thi

môn thi

Thời gian giao đề tài cho thí sinh

thời gian làm bài tập

thời gian làm bài tập

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2015

Văn (hệ số 1)

08:00

08:05

120 phút

Chiều ngày 06 tháng 12 năm 2015

Toán học (Hệ số 1)

14:00

14:05

120 phút

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2015

Môn nghiệp vụ (hệ số 2)

08:00

08:05

150 phút

Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2015

Tiếng Anh (Hệ số 1)

14:00

14:05

90 phút

2. Đặc biệt là Trường THCS Lianbao:

– Từ ngày 07/6 đến ngày 07/11/2015: Thu hồ sơ của sinh viên. Hồ sơ dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 phải có giấy xác nhận điểm thi của Hội đồng tuyển sinh nơi thí sinh dự thi. Học sinh thi tuyển phải có điểm thi không thấp hơn mức điểm tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Ngày 13/07/2015: Xét kết quả xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm, chế độ ưu tiên và môi trường:

1. Đối với trường không chuyên:

1.1.Cộng điểm ưu tiên:

+ 2,0 điểm đối với một trong các đối tượng: con của liệt sĩ; con của thương binh, con của bệnh binh bị mất sức lao động trên 81%; suy giảm khả năng lao động của người được xác nhận là 81% trở lên. chính sách.

+ 1,5 điểm đối với một trong các đối tượng: Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, Con của Anh hùng Lao động, Con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Con của Thương binh, Con của Bệnh binh bị mất sức lao động trên 81%; Giấy chứng nhận, nhưng những người được cấp giấy chứng nhận hưởng chính sách thương binh có mức suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

+ 1 điểm đối với một trong các đối tượng sau: người dân tộc thiểu số; người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

* Về địa bàn kinh tế – xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn:

Toàn tỉnh có 10 thôn nghèo khó khăn về kinh tế – xã hội, tất cả đều thuộc huyện Tam Đảo (theo quyết định số 447/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Chính phủ Trung Quốc ngày 19 tháng 9 năm 2013 ), bao gồm:

– Xã Bồ Lý có 04 thôn: Đồng Bút, Ngọc Thụ, Trại Mai, Đồng Cả.

– Xã Đạo Trù có 03 thôn: Đạo Trù Hạ, Đạo Trù Thượng, Tân Lập.

– Xã Yên Dương: Có 03 thôn: Đồng Pheo, Quang Đạo, Yên Phú

1.2. Điểm thưởng:

Học sinh đạt giải nhất (huy chương vàng), giải nhì (huy chương bạc), giải ba (huy chương đồng) và giải khuyến khích trong kỳ thi cấp tỉnh do sở tổ chức được cộng 2,0 điểm, 1,5 điểm, 1,0 điểm, 0,5 điểm cho giáo dục và đào tạo hoặc Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Lưu ý: Tổng điểm Ưu tiên và Khuyến khích của mỗi sinh viên không được vượt quá 5,0. Việc nộp bằng chứng về chế độ ưu tiên được khuyến khích khi nộp đơn xin nhập học.

2. Trường THCS Năng khiếu Vĩnh Phúc: Các chế độ ưu tiên khen thưởng, khuyến khích không được thực hiện.

Tham gia nhóm phục vụ đề thi và đáp án ôn thi tháng 10/2015 tại đây:

Tuyensinh247Tổng hợp

Related Posts