TTTS vào 10 2023: Vĩnh Long điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Vĩnh Long điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Trường THCS và THPT Trưng Vương: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 25 điểm, tổng chỉ tiêu xét tuyển là 273.

2. Trường THPT Vĩnh Long: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 26 điểm, tổng số học sinh xét tuyển là 570.

3. Trường THPT Nguyễn Thông có điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 26, tổng số 334 học sinh.

4. Trường THPT Phạm Hùng: Điểm nguyện vọng 2 là 19,25 điểm, tổng chỉ tiêu xét tuyển là 450.

5. Trường THPT Tam Bình: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 21,25, tổng số học sinh trúng tuyển là 176.

6. Trường cấp 2 Đồng Thành: Thí sinh thứ 3 đạt 22,25 điểm, tổng số học sinh trúng tuyển là 180.

7. Trường THPT Bình Minh: Điểm xét tuyển nguyện vọng 1 25,5 điểm, tổng số tuyển 383 học sinh.

8. Trường THCS và THPT Mỹ Thuận: Điểm nguyện vọng 2 là 15,5 điểm, tổng số học sinh trúng tuyển là 186 em.

9. Trường THPT Nguyễn Hiếu Tử: Tuyển 300 học sinh, bổ sung 1 học sinh khuyết tật được tuyển thẳng và 1 học sinh từ Ban kiểm tra dân tộc thiểu số.

10. Trường THPT Hòa Ninh: Tuyển thẳng 1 học sinh khuyết tật, tổng số 241 học sinh được tuyển.

Theo TTHN

Related Posts