Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Bộ GD ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Bộ GD ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Khai giảng ngày 5/9

Theo đó, thời gian đi học trở lại sớm nhất là trước ngày khai giảng 1 tuần. Đặc biệt, lớp một trở lại trường sớm nhất là hai tuần trước khi khai giảng. Khai giảng ngày 5/9/2022.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2023, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 và xét công nhận hoàn thành chương trình THCS trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hoàn thành tuyển sinh khóa đầu tiên trước ngày 31/7/2023.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

Lập kế hoạch thời gian của năm học theo quy ước địa phương

Nguyên tắc lập kế hoạch thời gian năm học của địa phương: kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải đảm bảo số tuần thực học. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, thời lượng thực học ở phổ thông là 35 tuần (18 tuần trong học kỳ I và 17 tuần trong học kỳ II).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Lớp 8, 9 Trung học cơ sở và Lớp 11, Lớp 12 phổ thông có 32 tuần học thực hành (16 tuần mỗi học kỳ). Lớp 6, 7, Trung học cơ sở và Lớp 10 có 35 tuần học thực hành (18 tuần trong Học kỳ 1 và 17 tuần trong Học kỳ 2).

Thời khóa biểu năm học phải phù hợp với đặc điểm và thực tế của địa phương.

Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định được thực hiện hàng năm theo quy định của “Luật Lao động” và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giáo viên được nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ hè hoặc có thể luân phiên vào các thời điểm khác trong năm phù hợp với đặc thù và thời điểm năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ của các cấp học trong cộng đồng, đặc biệt là trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nội dung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm: ngày khai giảng, ngày khai giảng; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học năm;

Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận tốt nghiệp tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Ngày hoàn thành ghi danh năm thứ nhất;

Ngày lễ và ngày nghỉ. Giáo viên nghỉ phép trong năm học. Các ngày nghỉ lễ khác (nghỉ giữa kỳ, nghỉ cuối kỳ, nghỉ theo mùa, nghỉ theo mùa, nghỉ Tết Nguyên đán của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai

Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh thì thời gian trở lại trường và thời gian năm học không quá 15 ngày kể từ thời điểm quy định tại Điều 1 của quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành kế hoạch giáo dục. Giáo dục phổ thông và thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt khác phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai; bảo đảm cho giáo viên được nghỉ trong năm học.

Đồng thời, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023 và việc tổ chức khai giảng trước ngày 10/9/2022, học kỳ I của các khóa dự bị trước ngày 31/01/2023; tổng hợp tình hình năm học, báo cáo việc thực hiện các tiêu chuẩn thi đua và đề xuất kiến ​​nghị năm 2023. Việc xét khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6; trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, quyết định của Chủ tịch Hội đồng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo TTHN

Related Posts